Ordning och reda

Ett Google-tips till

Att skriva terminsplanering är ett bra sätt att få syn på dels vad som ska hinnas med men också hur många tillfällen vi har till förfogande för undervisningen.

Jag har under åren provat många sätt, worddokument, excelfiler, fylla i min lärarkalender... Jag vet inte om det är jag men efter att halva terminen gått är jag helt utmattad på att hålla reda på vad jag gått igenom i de olika grupperna i en årskurs. Eleverna i en årskurs har ju slöjd olika dagar och varje gång det ska simmas, orienteras eller det dyker upp ett nationellt prov kommer de i otakt med varandra.

Jag har sedan några år haft för vana att fotografera det jag skriver på tavlan om vad lektionen ska innehålla och vad som ska vara fokus för avslut och loggboksskrivande.

För att komma ihåg vad jag skrev till lektionen med 7A har jag alltså tagit ett foto av tavlan under deras lektion för att kunna skriva likadant för 7B några dagar senare, och så vidare. Fotot har jag lagt in i ett dokument som jag delat med respektive grupp så att de som varit frånvarande kan gå in och se efter vad de missat och kanske behöver ta igen. Ett ganska krångligt sätt att lösa det på men då har åtminstone jag haft en chans att snabbt få koll på vad jag gjorde med gruppen för en vecka sedan. Eleverna själva har inte alls haft någon nytta av detta för det har varit alldeles för krångligt för dem att hitta till dokumentet. Ovanstående har funkat för att mitt schema alltid haft de nödvändiga minuterna innan och efter en lektion så att jag även om jag bytt årskurs under en arbetsdag hunnit sudda och skriva nytt.

I år, med schemat from hell, det värsta på 20 år har detta inte varit möjligt och jag har blivit tvungen att tänka nytt. Tid mellan lektioner har inte funnits, inte ens för att skriva minsta sak på tavlan och det bekymrade mig ett bra tag tills vår IKT-pedagog nämnde något om att i stället göra presentationer i Google. Värt att prova!

Så här har jag gjort:

När lektionen startar ligger presentationen uppe på väggen i salen, med innevarande vecka på storbild och jag kan snabbt gå igenom strukturen för lektionen, eventuellt visa filmklipp som tydliggör moment. I veckans slide ligger också läxa till nästa lektion. När en lektion är slut flyttar jag den veckans slide till sist i presentationen.

Eleverna använder även veckans slide under lektionstiden för att repetera de instruktioner eller filmklipp jag visat i början av lektionen.

Jag använder Google Classroom, ett för varje grupp elever och veckoplaneringen är i stort sett det enda som ligger i varje Classroom så eleverna hittar lätt dit.

För mina 10 grupper har jag skapat varsin presentation i Google presentationer. Det finns lika många slides som det finns veckor på en termin. Varje årskurs har ett färgtema, år 7 blått, år 8 orange och år 9 vitt. Lätt och överskådligt!

Ibland gör jag i ordning en tre, fyra stycken slides åt gången för en grupp, dvs planerar en månad framåt och ibland fyller jag alla slidsen i presentationen, alltså hela terminen på en gång.

Om jag klickar på rutnätet längst ner i vyn, se bild nedan så får jag en bild över kommande lektioner. Det blir ibland smärtsamt tydligt. I den här år 8 är det lov och Prao som ställer till det men när det kommer till år 9 och vissa veckodagar är det så mycket som åtta tillfällen under terminen som utgår pga nationella prov i kombination med lovdagar, studiedagar och idrottsaktiviteter. Åtta lektioner på en termin utgör 38% av den garanterade undervisningstiden och det gör mig både stressad och galen men det är ett helt annat inlägg...

Det har i år blivit enklare för eleverna att hitta till planeringen och förstå den, enklare än något annat sätt jag tidigare delat planeringar med dem. Det är en fördel framför allt för de elever som missat och vill ta igen en lektion och för de som vill förbereda sig på vad som är i fokus nästa gång. Och såklart en stor hjälp för mig själv när jag tappar tråden och undrar vad jag gick igenom i gruppen för en vecka sedan.


Eva Söderberg

Legitimerad lärare i slöjd och svenska, och undervisar textilslöjd i grundskolan. Ledamot i intresseföreningen för lärare i praktiska och estetiska ämnen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla