Kvitto på läsåret - hiss och diss

Varje läsår försöker jag skruva lite i min undervisning och varje läsårsslut är det med lika stor portion nyfikenhet och bävan jag läser elevernas tankar i utvärderingen

Det är lätt att förtvivla när man är mitt uppe i en termin och eleverna inte verkar förstå ditt upplägg, inte gör det förväntade eller klagar sådär i allmänhet. Man känner sig verkligen förvirrad och undrar om det inte hade varit bättre med en annan terminsplanering, en annan struktur. Jag försöker hålla ut, en termin är ändå inte så lång och lägger sedan krutet på att göra en noggrann utvärdering med alla elever. Den är ett viktigt underlag för kommande läsår.

Ja då var det hög tid att summera läsåret. Sista lektionen för året är avslutad, elevskåpen städade och tygskåpen i stort sett i ordning. Eleverna har gjort utvärderingarna jag lagt i formulär, en för år 7, en för år 8 och en för år 9 och det riktigt kliar i fingrarna på mig att börja.

Nytt för terminen var att förändra hur jag arbetar med loggböcker Länk till annan webbplats. och hur jag lagt ut terminsplaneringen Länk till annan webbplats. för eleverna. Grunden till mina tankar finns i inläggen jag länkat här så jag går direkt på resultatet av utvärderingarna. Vad tyckte eleverna egentligen?

Så här ställde jag frågan:

VECKOPLANERINGEN har legat i både Unikum och Classroom som en presentation med en bild för varje vecka. Länkar till Slöjdlexikon och vad vi gått igenom på lektionen har funnits på varje bild. Har det varit tydligt? Fördelar? Nackdelar?

Här följer ett urval av elevsvar:

”Jag tycker det har vart bra med en tydlig planering. Där har man kunnat gå in och tydligt se i punkter vad man ska göra på lektionen. Sen en sak jag tycker har vart bra är att den har legat på classroom för vi får så många notiser från unikum hela tiden vilket gör att de inte blir lika tydligt där. Så planeringen har vart tydlig och lätt att hitta. Sen om de är något man kan förändra kanske de är att INTE lägga förra veckans planering längst ner. För de är lättare för mig iallafall om ex. v. 22 kommer efter v.23, alltså att första veckan är längst ner för den kommer man ändå inte komma tillbaka till.”


"Jag tycker att det har varit en bra sak, då man får det tydligt vad man ska göra och vad man har gjort, och om man är sjuk kan man fortfarande hänga med var vi gör. Så jag tycker att det finns många olika bra fördelar med detta. Och då det också är bra att du ex lägger in länkar där man bara kan klicka och komma in på ex slöjdlektion eller liknande filmer och unikum."

"Jag tycker att det har varit väldigt tydligt eftersom att man då vet vart man ska gå in om man inte vet vad man ska göra på lektionerna. Det finns nog ingen direkt nackdel med denna funktion."

"fördel har vart att man kan se vad man ska göra nackdel har vart att sidan lagar och man kan inte bläddra ner"

Överlag har elevkommentarerna sett likadana ut i både år 7 och år 8 när det kommer till sättet jag lagt ut termins/veckoplaneringen. De negativa åsikter som kommit fram har rört de digitala system vi arbetar med. Att sidor i lärplattformen ofta laggar vilket tar tid från eleverna och att det är svårt att förstå de filmade instruktionerna i läromedlet är ju viktiga synpunkter men det innefattas ju inte i min ursprungliga fråga.

Min andra fråga rörde arbetet med loggboken och för tydlighetens skull ska jag lägga till att min plan att börja lektionen med en bild från föregående lektion, i lärplattformens loggboksfunktion följts av en inlämningsuppgift när avgränsat delmoment ansetts vara klart. Jag har därefter också fyllt i en lärandematris så att eleven själv kan se var hen ska lägga sitt fokus. Matrisens delar har varit hantverk, förstå och följa instruktioner, arbetsprocessen och att ge omdömen om det egna arbetet.

Inlämningsuppgiften skulle lämnas in i en max 2 minuter lång inspelning med några få frågor som stöd. Så här ställde jag frågan till eleverna:

Varje del på terminen har avslutats med en UPPGIFT som ska lämnas in samt att en lärandematris blivit ifylld. Har detta hjälpt dig att förstå hur det går för dig i slöjden? På vilket sätt, eller varför inte? Hade det hjälp om jag lagt större fokus på detta redan i ett tidigt skede på terminen?

Så här sa eleverna:

"Jag tycker det har fungerat väldigt bra och vi har fått en kommentar efter varje inlämnad uppgift vilket gör att man kan få en känsla för vilken nivå man ligger på vilket är bra".

"Jag tycker att det har varit hyfsat bra med uppdateringen om hur vårat lärande har gått. Jag kan själv säga att jag inte varit helt medveten om hur jag ligger till, men jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag tror att det beror på systemet i unikum, att jag inte riktigt förstår mig på det systemet. Men när jag sedan själv har utvärderat efter ett arbete så har jag hört vad jag själv kan vilket ändå har funkat hyfsat".

"Jag tycker utvärderingen har vart bra så man själv liksom förstår vad vi gör och får grotta ner sig i det men lärandematriserna tycker jag både är bra och dåliga då det och det bra är att man vet hur det går för en så man vet nivån men det dåliga är att det blir ett stress moment om det ej går så bra".

"Jag tycker att de har vart en smart idé. Du har gett kommentarer som är tydliga så att man förstår men jag har en liten sak som jag tycker om matrisen. Jag tycker de står i väldigt svårt språk i matrisen som gör att man fattar fast ändå inte. Men ser såklart E, C och A nivåerna och vilket betyg man fick på uppgiften, men jag tycker iallafall att jag inte riktigt fattar vad EXAKT jag ska göra för att få högre. Men de är fortfarande så att man fattar men ett tips skulle kunna vara att du gör som en enkel, kort sammanfattning vad exakt man sak göra för att få ett högre betyg med ett enklare språk. Som typ en kommentar under matrisen".

"Jag tycker bägge fungerat ganska bra. Den muntliga uppgiften i unikum gör så att man får tänka själv på vad man gjort och varför. Man skulle dock kunna visa lite tydligare hur man vill att elevens svar ska vara. Alltså lite mer specifika frågor".

"Jag tycker att detta har hjälpt mig förstå hur det går/gått för mig under terminen samt kunna se vad jag gjorde bra och kan göra bättre (som jag gillar och behöver för att känna mig trygg i arbetet). Jag hade dock tyckt det varit bra att ha något slags "betygssnack" i mitten av terminen eller när man kommit halvvägs för att fräscha upp hjärnman och höra mer utvecklande från dig hur arbetet har gått och vart det ser ut att gå. Annars super bra och det är ju också väldigt individuellt vad man vill/behöver veta för att förstå och känna att man har koll".

Här ser jag att det finns lite att bita i, HUR ska jag få till språket som handlar om vad eleverna förväntas visa för att få det betyg de önskar? Eller är det verkligen språket som ska förändras? I år har jag verkligen trott att jag anpassat språket i matrisen till det arbete eleverna gör. Men visst- jag har redan börjat tänka... Hur kan jag göra det ännu tydligare för eleverna? Jag tror att om vi ska komma från att planera med bedömning som grund och lägga fokus på bildning och lärande som underlag för våra planeringar så behöver vi visa mer exempel på hantverket. Kanske att det är det enda vi ska visa? Kanske ryker matriserna helt nästa år?

Jag hade såklart fler frågor med i utvärderingen och svaren från eleverna ger mig en otroligt bra start när jag nu börjar fundera på nästa läsår. Trots att jag är astrött just nu är det här den roligaste fasen för mig som lärare- ny planering, nytt läsår, nya tankar!

Jag kan inte låta bli att ta med den här kommentarer till sist även om det visar hur svag jag är för smicker:

"Jag tycker att det här systemet är det bästa. Jag tycker att du har gjort att det är lätta förstå i vilket område man behöver förbättras i. Jag önskar att det var fler lärare som gjorde på samma sätt."

 


Eva Söderberg

Legitimerad lärare i slöjd och svenska, och undervisar textilslöjd i grundskolan. Ledamot i intresseföreningen för lärare i praktiska och estetiska ämnen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla