Kommer Sverige någonsin få en Nobelpristagare igen?

Intresseföreningen för ämneslärare

Jag har världens bästa jobb. Jag är nämligen högstadielärare i matematik, NO och teknik. Problemet är att jag har alldeles för få utbildade kollegor. När SCB frågade arbetsgivare vad de saknade så uppgav 82 % av dem att det var just lärare i ma/NO som det var brist på.

Att varje dag få undervisa elever i just dessa ämnen är ljuvligt. Att möta elever utan matematiskt självförtroende och se dem långsamt börja tro på sin förmåga att räkna och lösa matematiska problem är underbart. Den där eleven som efter lång tid av träning, övning och ansträngning äntligen förstår hur det hänger ihop. Den där sekunden då axlarna sänks och det lilla leendet dyker upp. Helt ljuvligt! Det är synd att inte fler personer insett att det är ett riktigt roligt jobb.

Ett ytterligare problem som jag oroar mig för är att vi utan utbildade matematik och NO-lärare inte kommer kunna ge våra elever en riktigt bra utbildning i dessa ämnen. Om det inte finns utbildade matematik-lärare på lågstadiet kommer många elever inte få den grund som behövs för att ta till sig matematikundervisningen i mellanstadiet. De elever som inte givits förutsättningar för att lära sig matematiken i mellanstadiet kommer ha fruktansvärt svårt att lära sig det man ska under högstadiet. När något upplevs som svårt är det sällan roligt och det är svårt att få elever som inte tycker om matematik att välja natur/teknik-programmet. Dessutom är min erfarenhet att de elever som har ett lägre betyg än C i matematik i åk 9 kommer att få riktigt svårt att hänga med i det höga tempot i matematik C på dessa gymnasieprogram. Om inga elever eller bara ytterst begränsat med elever väljer natur/teknik-programmet kommer vi inte ha tillräckligt med personer för att fylla det oerhörda behov av naturvetare och ingenjörer som Sverige behöver och som världen behöver för att ta oss ur vår klimatkris.

För att rädda vår planet måste vi alltså se till att fler vill bli lärare i matematik och naturvetenskap. För att lyckas med detta måste vi se till att fler stannar i yrket genom goda utvecklingsmöjligheter där vi får chans att förkovra oss både i våra ämnen och våra ämnens didaktik. Vi måste hinna njuta av vårt yrkesval och inte drunkna i onödig administration. Vi måste också locka till oss fler som vill bli lärare inom naturvetenskap och matematik. Kan vi marknadsföra lärarutbildningen på gymnasieskolorna?

Med ännu fler duktiga kollegor kommer jobbet vara ännu roligare.

-------------------------------------------------
Helena Kvarnsell är lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik samt ledamot i intresseföreningen för ämneslärare.

Bildkälla: Nobel Media, fotograf Alexander Mahmoud

 

Den där sekunden då axlarna sänks och det lilla leendet dyker upp. Helt ljuvligt!

Helena Kvarnsell

Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla