“Åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande”

Intresseföreningen för ämneslärare

Nobels fredspris skiljer sig från de övriga priserna bland annat genom att vara framåt - istället för bakåtsyftande. Just 2021 års pris ligger dessutom ovanligt nära innehållet i ämnet samhällskunskap, vilket gör det användbart för den som undervisar i detta ämne.

Publicerad Av

Nobels fredspris skiljer sig från de övriga priserna på flera avgörande sätt: där de andra kan sägas blicka bakåt, ser fredspriset till vår nutid och syftar till att förändra den. Syftet framgår tydligt av Alfred Nobels testamente:

“...och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser.”

I undervisningen i såväl samhällskunskap som geografi och historia kan därför priset användas för att få igång givande diskussioner, exempelvis genom frågan “på vilket sätt kan man säga att årets pris uppfyller kraven i Nobels testamente?”

Nobelprisen för vetenskapliga upptäckter prisar oftast upptäckter som vid tiden för prisandet är lite till åren komna. Detta är helt naturligt, eftersom man vill ge respektive pris till någon vetenskaplig upptäckt vars betydelse för vårt samhälle varit stor och stor blir en upptäckt först i historiens spegel.
Litteraturpriset, som jämförelse, ges aldrig till en författare för något enskilt verk, utan för ett livsverk - ett långt liv av skrivande som sammantaget haft stor betydelse för litteraturen i vidare bemärkelse. Vår kollega Per Selin har tidigare skrivit om hur pristagarna i litteratur kan användas i undervisningen .

Fredspriset skiljer sig från de andra prisen på två avgörande punkter:

  1. Det har sällan prisat de bevisade effekterna av en viss insats, utan snarare de förväntade effekterna av någonting pågående.
  2. Det har ofta syftat till att uppmärksamma något som är aktuellt just när priset delas ut, i syfte att påverka vår samtid och framtid.

För att jämföra bland årets priser, går kemipriset till en upptäckt som har mer än 20 år på nacken och fysikpriset till upptäckter som gjordes för mellan 40 och 70 år sedan. Litteraturpriset tilldelades i år Abdulrazak Gurnah, som fått tio romaner publicerade, med början 1987, och därtill har publicerat facklitteratur och noveller i många år.

Fredspriset gick i år till Maria Ressa Länk till annan webbplats. and Dmitry Muratov Länk till annan webbplats. för deras kamp för yttrande- och tryckfrihet. Att priset gick till just dessa två och just i år, måste dock ses inte ljuset av deras långa arbete, utan i ljuset av flera uppmärksammade mord på journalister och inskränkningar av yttrande- och tryckfrihet i just Ryssland och Filippinerna de senaste åren. Den norska nobelkommittén gör i sin motivering av priset kopplingen yttrandefrihet-demokrati-fred och gör så i en tid där yttrandefriheten inskränks i många länder, vilka gärna vill fortsätta kalla sig demokratier. Detta gör att årets pris lämpar sig ovanligt bra för undervisning i samhällskunskap, jämfört med de år då till exempel EU, Läkare utan gränser eller Barack Obama fått priset.

När jag undervisar om yttrandefrihet och tryckfrihet får jag ofta ett ljumt mottagande av eleverna och jag har många gånger frågat mig hur jag ska få ett gäng svenska radhusyngel att förstå vad det innebär att leva i ett land där vem som helst inte får säga och trycka vad som helst, där en uttryckt åsikt eller en kort textrad kan innebära fara för ditt liv. Hur får jag dem att förstå betydelsen? I detta har jag nu fått draghjälp av Nobelpriset och deras koppling mellan yttrandefrihet, demokrati och fred samt två spännande människoöden i form av de två pristagarna.

Missa inte chansen! Använd gärna något av Nobelstiftelsens material i din undervisning eller varför inte Reportrar utan gränsers World Press Freedom Index 2021 för att få våra svenska ungdomar att förstå vad detta egentligen handlar om!

https://www.nobelprize.org/prizes/facts/facts-on-the-nobel-peace-prize/ Länk till annan webbplats.

https://www.nobelprize.org/image-pairing-peace/ Länk till annan webbplats.

https://www.nobelprize.org/education-network/ Länk till annan webbplats.

https://rsf.org/en/barometer Länk till annan webbplats.


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla