Vi har världens bästa jobb och vi vill ha dig som kollega

Intresseföreningen för ämneslärare

Hej, du som funderar på att söka högskoleutbildning till hösten! Vi är några erfarna ämneslärare som skulle vilja göra något vi kanske inte gör tillräckligt ofta, nämligen berätta för dig om hur fantastiskt vårt jobb är.

Chans att påverka

Först och främst är det känslan av att ha chans att påverka våra barn och ungdomars liv och ge dem bättre förutsättningar att kunna välja som de vill som känns viktigt. Att vara lärare ger också oss en chans att bidra till ett bättre samhälle på sikt då vi har möjlighet att ge eleverna verktyg på vägen för ett liv i demokrati, hälsa och med mindre påverkan på våra naturresurser. Detta kan låta lite ogripbart och filosofisk men vi lärare ser detta, konkret och varje dag. Med åren kommer du att ha haft betydelse för hundratals, sedan tusentals människors liv. Hur många jobb kan erbjuda det?

Frihet i arbetet

Vi lärare har också stor möjlighet att utforma vår undervisning på ett sätt som vi själva tror på så länge vi håller oss till våra styrdokument. Denna kreativa sida av yrket missas ofta när vi talar om oss själva och vårt yrke. Kanske vi missar detta för att vi har en tendens att fokusera på de tillfällen då vi inte tillåts frihet? Att göra planeringar, material, övningar och bedömningssituationer är roligt. Det finns inte så många jobb som kan locka med en sådan möjlighet till kreativitet som just läraryrket.

Bra arbetstider

Vi jobbar vardagar, under kontorstid, aldrig skift eller helg. De flesta av oss har något som kallas förtroendearbetstid, då vi kan välja att göra vad vi vill, var och när vi vill. Ofta är vi lediga under sommaren, runt jul och dessutom har vi några andra lov. Alla röda dagar är vi lediga och för den som har barn i skolåldern, är det bra att oftast vara ledig när barnen är lediga.

Bra kollegor

Det är fantastiskt stimulerande att arbeta tillsammans med andra ämneslärare som också är intresserade av något eller några ämnen på djupet. Tänk dig lyxen att ha kollegor som kan allt från historiska skeenden till hantverk och kärnfysik. Häftigt, eller hur? Personer som valt att jobba med människor är ofta väldigt trevliga, hjälpsamma och omtänksamma. Vår vardag innehåller många garv på arbetsrummen, många intensiva, kreativa och utvecklande diskussioner och ibland en del omoget bus. Att arbeta med ungdomar innebär att man bevarar sitt barnasinne, vilket ofta märks (i arbetsrummet, där eleverna inte ser oss).

Bra arbetsmiljö

Vi jobbar nästan alltid inomhus i lokaler som är tempererade. Det ingår väldigt sällan tunga lyft, farliga maskiner eller kemikalier i vårt jobb och vi har variation i arbetsställningen under dagen: en del sittande vid skrivbord, en del stående och vi får ofta ihop dagsransonen av steg under arbetsdagen.
Ja, vi har ibland för mycket att göra och ibland funkar inte wifi:et men om vi ser oss omkring, är Sverige fullt av jobb där man har det betydligt värre (och tråkigare).

Arbeta med sitt eller sina intressen

När Per var liten skrev man ofta i böcker av typen “Mina vänner”. Man skulle kunna se det som analoga sociala medier. Tanken var att man skulle skriva om sig själv och den som samlade ihop flest vänner var populärast. Under rubriken “När jag blir stor vill jag bli…” skrev påfallande många fotbollsproffs. Antagligen såg man Ian Rush eller Torbjörn Nilsson framför sig (fundera på hur gammal Per är nu), men tanken måste ha varit att få möjlighet att arbeta med sitt stora intresse. Det är precis det han gör nu. Som bok- och språkintresserad finns det inte så många yrken där man faktiskt arbetar med sina intressen, men det gör Per. Lärare i svenska och engelska; det närmaste fotbollsproffs han kom.

Möjlighet till internationella kontakter

Som lärare kan du tack vara olika program uppfylla läroplanens skrivning om att svensk skola ska bidra till att eleverna får en identitet som relaterar till det svenska men också till det nordiska, det europeiska och det globala. Du kan skapa samarbeten med lärare och elever digitalt genom eTwinning eller delta i samarbeten med andra skolor genom Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Genom att delta i internationella aktiviteter får eleverna förståelse för olika kulturer, de förbereds och får insikt i hur ett liv i ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser fungerar samt får värdefulla internationella kontakter. Dina möjligheter som lärare att utvecklas genom internationella utbyten, både digitalt och IRL är många och gäller lärare inom hela utbildningsområdet – från förskola till universitet!

Bra lön

Nej, lönerna är inte höga eller fantastiska och kan heller inte beskrivas som att de speglar vår betydelse i samhället men de har rört sig uppåt en hel del de senaste 20 åren. En lärarlön är okej och erbjuder ett okej liv.

Vi som skriver detta vill väldigt gärna att Du blir en av oss, att du väljer att bli en del av det roliga, ansvarsfulla, nördiga, kreativa, utvecklande och personligen djupt givande livet som vi valt.

Välkommen med din ansökan till något av alla de lärosäten som arrangerar lärarutbildning.

https://www.antagning.se/se/start Länk till annan webbplats.

Anna Grahn
Fredrik Andersson
Helena Kvarnsell
Marina Wahlström
Per Selin

Foto: Naosuke Ii Länk till annan webbplats.

Mer inom ämnet


Fredrik Andersson

Gymnasielärare i högstadiet som undervisar i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Förbundsstyrelseledamot och sammankallande för intresseföreningen för ämneslärare.

Mejla