Apropå dagens PISA om IT

Idag släpptes en rapport från Skolverket som handlar om datoranvändning och PISA-resultat.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2015/ny-pisa-studie-viktigt-att-tanka-till-om-skoldatorer-1.239554 (Red. Länken fungerar inte längre.)

Jag läste den på vägen till jobbet och kan väl bara konstatera att det tyvärr inte var något nytt. Datorer fungerar som katalysatorer i klassrummet vill jag mena. Med en bra pedagogik lyfter de skolan, med en dålig sänker man skolan.

Jag tänkte ta tillfället i akta att lyfta några citat ifrån rapporten.

"Sverige är ett av de länder där tillgången till och användningen av it är störst. "

Och då menar jag att då det ser ut på detta sätt är det förstås riktigt viktigt att vi använder datorerna till rätt sak på lektionerna samt att vi hjälper eleverna att hitta strategier för att undvika de problem som finns med datorer både hemma, i skolan och i framtida yrkesliv.

"Grundläggande IT-kunskaper är en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut."

För att skolan ska vara likvärdig och fungera som en klassöverbryggande institution måste eleverna få med sig detta i skolan då vi inte kan utgå från att alla får med sig relevanta IT-kunskaper hemifrån.

"Kommunikation och informationsspridning sker i hög grad digitalt idag, vilket ökat betydelsen av goda läs- och skrivkunskaper"

Vilket i sin tur innebär att förutom att elever måste lära sig läsa på "vanligt" sätt måste de få lära sig läsa på skärmen då detta är något som de förmodligen kommer att ha svårt att slippa i framtiden. Och var ska eleverna få lära sig det då? Jo, i skolan. Alltså kan vi inte slänga ut datorerna ur skolan. Det vore respektlöst mot eleverna.

"I Sverige görs stora satsningar inom it i skolan. Denna studie visar på vikten av att satsningarna är väl genomtänkta och pekar på behovet av en diskussion kring dess förutsättningar, potential och utformning."

Jag hörde för många år sedan en klok IT-chef säga att en tredjedel av IT-budgeten på en skola borde gå till inköp av datorer, en tredjedel till support och en tredjedel till fortbildning av lärarna. Åren har gått sedan jag hörde detta men jag tror att det är en bra bild på hur det borde se ut. Jag vet dock att det inte ser ut så på särskilt många skolor. Datorerna köps in, supporten är undermålig vilket gör att lärare förväntas lösa dessa saker själva (och det om något tar tid) och bristen på kompetensutveckling är uppenbar. I många fall består dessutom kompetensutvecklingen av föreläsningar, inspirationspass och workshops som arrangeras av datorleverantören.

Jag vill att alla elever ska ha rätt till en skola som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, så också inom IT. Det finns inte så mycket att titta på då datorer i skolan är ett relativt nytt fenomen, alltså är det så mycket viktigare att lyfta de goda exemplen. Vi måste göra de bra sakerna oftare och de dåliga sakerna mer sällan. Jag vill också ha adekvat fortbildning som behandlar digitaliseringens utmaningar och hinder i skolan med fokus på hur vi tar oss runt dem.