Sociala medier och härskartekniker

Jag var och lyssnade på ett seminarium på bokmässan med titeln "Sociala medier och härskartekniker"

i programbeskrivningen står följande:

En snabb kommentar, en gest eller bara en lite för lång konstpaus kan fullständigt omdefiniera det sociala rummet. Mellan två personer skapas en maktasymmetri där den ena parten använder tekniker för att ställa sig ovanför, vid sidan om eller på avstånd från den andra. Det sker subtilt men ändå så uppenbart. Vilka handlingsutrymmen och härskartekniker möjliggörs i de sociala medierna? Internetforskarna Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg, författare till Sociala medier och härskartekniker, möter nätprofilen och bloggaren Clara "Underbara Clara” Lidström som med 1,6 miljoner sidvisningar i månaden har skapat sig en stark röst och position i de sociala medierna.

Medverkande:

Annakarin Nyberg, Mikael Wiberg, Clara Lidström
Jag lyssnade intresserat (fattas bara annat) och hörde massor av saker som vi borde prata om i skolan. Jag vet att skolan inte kan syssla med allt men jag tror att , för att eleverna ska få samma chanser till att klara sig helskinnade på nätet så borde detta vara skolans uppgift. Jag har svårt att tro att de flesta föräldrar behärskar och har insyn i sociala medier så att de kan guida sina barn.

Seminariet, eller snarare samtalet på scenen handlade om härskartekniker i allmänhet och härskartekniker i sociala medier i synnerhet.

Jag tänker att dessa frågor borde stötas och blötas i klassrummet.

  • Hur hanterar man näthat?
  • Vilka strategier är framgångsrika?
  • Vilka är bäst för olika typer?

Jag tror att det finns något speciellt med just sociala medier och de möjligheter som också finns där och att det inte alltid handlar om rena mobbningsärenden där det bara handlar om att skärmdumpa och polisanmäla. Strategier som nämndes var att bemöta hatet med att vara passiv, att få det att försvinna genom att ignorera det. En annan strategi är att retweeta eller dela det som inte är snällt och på så sätt skapa det omvända flödet på något sätt. Samtalet på scenen problematiserade lite runt detta, det är ju skönt att kunna sätta dit någon som beter sig illa men kanske man använder samma sätt tillbaka då? Det tredje sättet att bemöta näthat var enligt "underbaraclara-Clara" att "kill them with kindness" att helt enkelt vara helpdesk-vänlig i bemötandet tills de tröttnar. Inte så tacksamt alltid men tydligen effektivt.

Att över huvud taget samtala om härskartekniker och göra våra elever (och oss själva) medvetna om dem så att vi ser dem och kan motarbeta dem känner jag att jag vill testa väldigt snart. I teknikämnets centrala innehåll finns det med internets risker. Kanske får jag in det där? Andra förslag från lärare på Twitter är svenska (inom retorik), psykologi, samhällskunskap och kanske filosofi.

Det är klart att vi måste prata om sociala medier med våra elever. Om vilken bild vi målar upp av oss själva och hur vi positionerar oss. Medvetenhet kan aldrig vara fel.


Helena Kvarnsell

Lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Ledamot i intresseföreningen för ämneslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla