diagnos – länk – öva – planera

Jag undervisar just nu en årskurs sju i matte. På skolan har vi kommit överens om att göra en diagnos från "Att förstå och använda tal" Länk till annan webbplats. för att kartlägga våra elever, se vad de kan och vad de behöver repetera.

Publicerad Av

Mina elever skrev denna diagnos i augusti men också i december för att visa att de lärt sig saker under terminen. Det är en hel del elever som behöver repetera en del moment från mellanstadiet och därför har jag nu kopplat övningslänkar till nästan alla uppgifter på diagnosen.

Jag har tidigare gjort en sammanställning om vilken elev som haft fel/rätt på respektive uppgift.

Och nu, efter att ha kopplat länkar till uppgifterna, så la jag in dessa länkar i den delen av den digitala anteckningsboken Länk till annan webbplats. som enbart jag och eleven delar med varandra. Där har jag röd-markerat de uppgifter som eleven behöver öva på och dessutom har jag lagt till kolumner där eleven själv ska planera när de ska öva på en viss länk samt en kolumn där de ska kryssa i när de känner att de kan momentet. Jag kan hela tiden följa deras arbete tack vara att vi delar anteckningsbok.

Mycket chans till att planera och ta ansvar samt göra uppgifterna när det passar eleven. Men också stor insyn för mig så att jag lätt kan följa upp de som behöver mer stöttning.


Helena Kvarnsell

Lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Ledamot i intresseföreningen för ämneslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla