film om atomer

Eleverna har nyss börjat med 7-ans kemi och just nu läser vi om fasövergångar.

Publicerad Av

Jag har tidigare också arbetat med film i just detta moment då jag finner det vara ett ytterst effektivt sätt att få eleverna att verkligen reflektera och försöka förstå vad det är som händer i ämnen som värms upp och kyls. (nederst i inlägget finner du elevuppgiften)

Jag slås som vanligt av hur fantastiskt det är att jobba med formatet film. Jag har ännu inte träffat på någon elev som inte tycker det är roligt och det är förstås väldigt värdefullt för energin på lektionerna. Men...det som verkligen slår mig varje gång jag låter elever göra film är hur mycket de lär sig om ämnet! Jag går runt och hör elever diskutera in i minsta detalj hur atomerna rör sig, om de liksom "skakar " eller "virvlar runt"? Vad är egentligen skillnaden mellan fast och flytande form på molekylnivå? Varför är luft gas i rumstemperatur men inte vatten? Hur mycket rör sig en vattenmolekyl egentligen? Vad finns mellan molekylerna? Hur ser atomer egentligen ut?

(Jag och Håkan Fleischer har skrivit om denna chans till reflektion i vår bok Länk till annan webbplats. om du vill läsa mer)

De förra eleverna som jag hade, de som gick ut nian i våras,gjorde också film på samma tema och jag upplever att de verkligen mindes och förstod detta även efter fler år. Jag vågar mig på att tro att om man som elev verkligen förstått något så ordentligt så att man kan förklara det genom att göra en film mer lera om det, då kommer man ihåg det.

Eleverna löste uppgiften på olika sätt. Någon valde att visa med lera, en annan ritar på ett papper och pratar till, någon hade smält i hemma på spisen och filmat under helgen, Att det är en väldigt positiv energi i klassrummet under dessa tre lektioner och att det osar av kreativitet behöver jag väl inte nämna.

Uppgiften till eleverna:

Gör en film där du förklarar fasövergångar. Tänk dig att du ska förklara detta för någon som är lite yngre än du själv. Du ska visa att du kan använda kemins begrepp och modeller. Du ska använda dig av minst tre källor och dessa ska du skriva upp samt förklara varför du valt just dessa. I filmen ska du också beskriva hur man kan se dessa fasövergångar i naturen.

Förutsättningar:

Du har tre lektioner på dig samt valfri tid hemma (kanske kan du öva dig i att göra film hemma eller använda läxtiden till att redigera filmen)

Filmen får vara max 4 minuter lång

Resten av klassen ska kunna få se den och den ska kunna publiceras på nätet (olistat) alltså får du inte använda något upphovsrättsskyddat material.

Använd dig av det filmprogram du trivs bäst med: Imovie, stopmotion, moviemaker eller något annat.

Tänk på att det är innehållet i filmen jag bedömer inte hur "snygg" filmen är.

Det centrala innehåll som vi behandlar i detta är: "Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark."

Kunskapskraven som elevens bedöms mot på uppgiften är:

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla/utvecklade/välutvecklade och relativt väl och till viss del underbyggda/underbyggda/väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande/fungerande/väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla/utvecklade/välutvecklade texter och andra framställningar med viss/relativt god/god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på/förklara och visa på samband och beskriva dessa med viss/relativt god/god användning användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla/utvecklade/välutvecklade till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara/förhållandevis komplexa(komplexa kemiska kemiska samband i naturen.


Helena Kvarnsell

Lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Ledamot i intresseföreningen för ämneslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla