Broar i teknik del 2

Vi har nu kommit igång med arbetet med hemsidan.

Läxa spela brospel

Eleverna har haft i läxa att spela något brospel på telefonen eller datorn. När de spelat så länge de vill men minst 20 minuter skulle de skriva ihop några rader om spelet för att kunna berätta för de andra i klassen på lektionen. Läxan följdes upp genom att de delades in fyra och fyra i grupper där de fick berätta kort (2 minuter) om "sitt" spel och sen diskutera frågorna "Vad kan man lära sig om brobygge i spelet?" "kan ni se några gemensamma nämnare när det gäller konstruktion av broar mellan de olika spelen?"

Läxa fota broar

Nästa läxa var att gå ut och hitta så många bro-typer som möjligt samt att fota dem. Denna läxa följdes upp genom att de, igen, delades in i grupper och denna gång var frågorna "Vilka typ av bro är just denna?" "Varför bygger man broar på just detta sätt?" och "När/Var passar de olika typerna av broar?" Till sin hjälp hade de en lärobok i teknik.

Redaktioner

När det samtalet var slut delade jag in dem i "redaktioner" för att på så sätt dela upp ansvaret för de olika delarna av hemsidan (som du kan läsa mer om här) Nu är tanken att de ska sitta i dessa redaktioner i två lektioner för att hitta alla information som vi vill ha ut på vår hemsida, sen byter vi grupper/redaktioner och så får någon annan redigera in texten på webben. Alla är väldigt taggade för detta område och det jobbades på med mycket energi.

redaktionerna:

Hur man bygger en bro/stabilitet (ex: Material, Balkar, Armering,  Använd boken och webben)

Spel (ex: Skärmdump på spelet, Länk till spelet, En kort beskrivande text)

Foton (ex: Lägga in foton, Vem är fotografen?, Var ligger bron? Karta?, Vad heter bron?)

Information och historia om broar (ex: Information om broar, Länkar, Störst? Längst?, Gammal/ny?)

Experter att intervjua (ex: Vilka kan man kontakta?, Vilka frågor ska vi ställa?, Hur kan ett trevligt brev se ut?)

Olika typer av broar (ex: Andra exempel än "våra" foton, Varför ser broarna ut som de gör?, Använd bok och webb)

fortsättning följer ...