Men hörrni…om vetenskaplig grund och LR:s IT-strategi

Häromdagen råkade jag höra en IT-ivrande lärare som hade hört om en skolledning som nu till hösten helt hade förbjudit inköp av tryckta böcker till sin skola och skulle gå "all in" med digitala läromedel. Denna lärare uttryckte att hon tyckte detta var modigt. Jag förklarade då hur dumdristigt jag tyckte att det var.

Det finns forskning som visar att vi läser sämre på skärm än i tryckt bok. Det är klart att eleverna behöver tränas i att läsa på skärm men att låta dem träna på det hela tiden är lika respektlöst som att låta elever träna på eget ansvar hela tiden genom att aldrig någonsin som lärare vara med och hålla ordning, planera och strukturera. Skäms.

Vetenskaplig grund hörrni ...

Vi lärare är skolade akademiskt, vi har läst på universitet och högskola. Där fick vi med oss en mängd litteratur om lärande. Vi fick höra lektorer, doktorer och professorer prata om hur elever lär sig bäst. Det var sällan några "quick-fix" , ganska ofta komplexa teorier. Hur kan vi överhuvud taget tro att vi ska komma undan med enkla lösningar när det gäller IT i skolan? Att det skulle räcka med att köpa datorer eller surfplattor till eleverna? Att en viss plattform eller ett visst program skulle få eleverna att lära sig allt de ska kunna? Tvärt om visar många studier på att IT försämrar och förytligar kunskaperna hos eleverna. Det stressar och riskerar att öka mängden ensamarbete.

Ska vi då välja bort IT i skolan? Det enkla svaret vore ju att säga ja på den frågan men tyvärr är inte det så enkelt. Vi måste ha IT i skolan. Det måste vi för att få en likvärdig utbildning där varje elev ges samma livschanser. I en välfärdsstat som lever på kunskap är det respektlöst mot eleverna att lägga över hanteringen av den digitala kompetensen på familjen. Den elev som behöver kompensatoriska hjälpmedel ska självklart få chans att lära sig hantera dessa i skolan t.ex.

Vi behöver dessutom samhällsmedborgare som behärskar datorer. Personligen kan jag inte komma på ett enda yrke där man inte idag behöver kunna hantera en dator på något sätt. Dessutom behövs det för att kunna ta tillvara sina demokratiska intressen.

Jag är dessutom övertygad om att IT, använt på rätt sätt kan fördjupa elevernas kunskaper och förenkla lärarens jobb. Men det handlar aldrig om tekniken, alltid om pedagogiken.

När jag började på Lärarnas Riksförbund fick jag i uppdrag att ta fram ett förslag på IT -strategi som senare förbundsstyrelsen har kompletterat och tagit. Den är nu min uppdragsbeskrivning och här kommer några delar av den:

Mål: Varje lärare är kompetent i användningen av IT som stöd för elevens lärande

Detta innebär att lärare måste vara adekvat digitalt kompetenta för att kunna avgöra hur, när och när man inte bör använda datorer i sitt klassrum.


Det ska finnas en tydlig koppling mellan forskning och praktik inom området IT i skolan

Användandet av IT bör vila på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet.

Detta innebär att jag i allt jag gör när det gäller IT för LRs räkning letar efter vetenskapliga rön på området.

IT bör användas så att elevernas kunskaper fördjupas

Elever går i skolan för att lära sig saker. Därför är det av största vikt att användningen av IT alltid ska användas för att stärka lärandet, vi har för lite tid i skolan för att kunna slösa bort den på uppgifter som inte leder till lärande.

Lärare behöver kompetensutveckling inom användning av IT som pedagogiskt hjälpmedel och

Lärarutbildningen behöver bli bättre på att använda och undervisa om digitala verktyg som stöd för fördjupat lärande.

Det låter kanske självklart att denna kompetensutveckling ska vila på vetenskaplig grund eftersom vår utbildning är akademisk i grunden men se just nu och de senaste drygt 10 åren har väldigt mycket av det som handlat om kompetensutveckling inom IT i skolan drivits av företag med helt egna agendor. Lärare får gå på mässor som fortbildning! Här har vi ett stort ansvar att peka på behovet av statligt finansierat, vetenskapligt grundad adekvat fortbildning.

Strategier för fortbildning av lärare vid en ökad digitalisering uppkoppling, lånedatorer, inlämning av trasiga datorer o.s.v. ska fungera. Lärare ska göra det som lärare är bra på, inte laga datorer, hantera inloggningar, göra alla sina läromedel själv etc. Andra yrkesroller bör ta plats i skolan för att lyfta dessa arbetsuppgifter från läraren, t.ex. IT-tekniker.

Vi lärare måste bli bättre på att ställa krav på att verktygen vi ska använda oss av fungera. Jag tycker att det är en "icke-fråga" att diskutera huruvida nätet ska funka eller inte. Det är ett arbetsmiljöproblem om det inte gör det. Dåliga It-system är också ett arbetsmiljöproblem. Exemplet i början av inlägget är tyvärr bara ett exempel av många där skolledare kan ha fått för sig att det ska gå att spara pengar genom digitalisering av skolan. Det är möjligt att det om några år kommer kunna sparas en eller annan krona men absolut inte i införandet. Då får vi enbart ökade problem, icke-fungerande system, dåligt genomförda lektioner och utbrända lärare och elever. IT är inte ett sätt att spara pengar i skolan.
Läraren är viktigare än någonsin i ett digitaliserat klassrum.

Ett digitaliserat klassrum kräver en enormt närvarande lärare. Läraren måste dessutom ha en hel del strategier och kanske ett helt nytt förhållningssätt för att nå fram och skapa bra undervisning trots, tack vare eller med datorerna. De bra lärarna har alla chans att bli bättre med datorer i klassrummet, de sämre lärarna riskerar att blir sämre med datorer precis som de elever som redan klarar skolan bra kan bli bättre med datorer och de elever som redan har svårt kan bli sämre. Att komma till rätta med detta kräver tankar om fortbildning och mod att kräva att den ska vara vetenskapligt grundad. Där har vi modet. Inte i att våga sluta använda tryckta böcker.


Helena Kvarnsell

Lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Ledamot i intresseföreningen för ämneslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla