Digitala läromedel i matematik

En sak som jag brinner för är en likvärdig skola och i digitaliseringens kölvatten ser jag hur denna likvärdiga skola löses upp och försvinner tyvärr. Jag tror att bra digitala läromedel kan vara ett sätt att på något sätt åtminstone försöka överbrygga de digitala klyftor som finns i och utanför skolan.

Jag tycker mycket om läromedel. Det har jag gjort under alla mina år som lärare. När jag gick på lärarhögskolan 1995-1999 stod inte matteböcker högt i kurs men det var en av våra metodik- (senare didaktik-) lärare där som pratade med oss blivande lärare om just läromedel i matematik. Han hade, då han kände till alla risker med ett för okritiskt användande av mattebok, provat att köra utan mattebok i ett läsår och han berättade att även om det varit inspirerande, roligt och utvecklande så var det ingenting han rekommenderade på grund av arbetsbelastningen.

Detta gäller förstås i minst lika hög grad digitala läromedel. I LR:s rapport som släpptes i samband med Bokmässan i år kan man läsa att 12% av de svarande lärarna lägger mer än 10 timmar per månad på att ta fram egna digitala läromedel! Detta är inte rimligt då många av landets lärare upplever att de har för mycket att göra redan. Alla lärare ska ha tillgång till bra digitala läromedel.

En sak som jag brinner för är en likvärdig skola och i digitaliseringens kölvatten ser jag hur denna likvärdiga skola löses upp och försvinner tyvärr. Jag tror att bra digitala läromedel kan vara ett sätt att på något sätt åtminstone försöka överbrygga de digitala klyftor som finns i och utanför skolan.

Jag vill att alla elever ska ha tillgång till de allra bästa digitala funktionerna som finns i sitt läromedel.

Här kommer min önskelista / kravspecifikation på hur ett bra matteläromedel ska vara upplagt för att gagna mig och mina elever på bästa sätt.

Grunden är en mattelärobok av papper, upplagd som de flesta läroböcker är med förklaring, lösta exempeluppgifter och övningsuppgifter på olika nivåer. Den stora skillnaden är att det på det första uppslaget finns en länk till bokens digitala material. Det är nämligen så att de flesta elever i dag har en mattebok men att det är bara några få som har ett digitalt läromedel också. Det är dessvärre endast eleverna till de lärare och rektorer som sett digitaliseringens vinster som får tillgång till de bra digitala materialet. Där för tror jag på en lösning som är en vanlig mattebok men med ett tydligt kopplat och mycket bra digitalt material som vars pris är inbakat i bokens. Den eleven som då har en lärare som inte visar på det digitala kan själv eller med hjälp av någon förälder kanske ändå få använda dessa digitala verktyg.

Kravspecifikation/önskelista för den digitala elev"boken":

 • Den ska ingå "automatiskt" tillsammans med deras mattebok
 • Den ska vara tillgänglig från alla typer av enheter (telefon, dator, surfplatta)
 • Filmade, inspirerande genomgångar om matematik. Inte bara läraren vid tavlan utan fina filmer som inspirerar som t.ex. UR:s Kalkyl Länk till annan webbplats.
 • Filmer med lösta exempel-uppgifter, gärna med lärarens hand, penna och papper. (typiska "Flipped classroom-filmer") Detta för varje nytt moment i boken.
 • Adaptiv färdighetsträning. Mängdträning som är självrättande och som anpassar nivån efter hur eleven svarat. Detta får gärna vara med inslag av yttre motivation och "gamifaction"-inslag, allt för att öka antalet repetitioner.
 • Självrättande diagnoser som eleven kan göra när det passar om som sedan ger förslag på övningar, filmade genomgångar och annat för att träna mer på det eleven inte kan.
 • Ett bibliotek med digitala verktyg som "bråkdelar", passare, gradskivor, grafräknare mm och annat som eleven kan ha nytta av i studierna
 • En "online"-bok liknande de som en del av förlagen säljer licenser för. Dvs en avancerad "pdf-bok" som du kommer åt från vilken enhet som helst och där du kan förstora texten och/eller få den uppläst.
 • Ett roligt mattespel (kommer ni ihåg "Cheops pyramid"?) som utmanar eleven på alla förmågor och som kan fungera som något eleven kan sitta med på bussen hem eller när det finns lite tid över någon lektion.
 • VR-filmer, 360-graders-foton, 3d-bilder som man kan snurra på
 • Självklart ska allt (filmer, övningar, text) finnas tillgängligt på alla språk.

Kravspecifikation/önskelista för den digitala lärarmaterialet:

Förutom allt det som nämns ovan vill jag se detta i lärarens material

 • Jag vill kunna se vilka elever som sett en viss film och som gjort en viss uppgift.
 • Jag vill kunna dela ut läxor i form av "se den här filmen och gör den här övningen", detta ska då "poppa upp" i elevens del.
 • Jag vill kunna distribuera diagnoser till eleverna och se deras resultat.
 • Analyser över hur mina elever ligger till i allt det som de gjort så jag så tidigt som möjligt vet var jag ska sätta in extra resurser.
 • Inspirerande uppgifter i bildspelsformat som jag kan använda under min genomgång.
 • Bra visualiseringar och simuleringar för att bygga upp förståelsen hos eleverna. Jag tänker NLVM:s Länk till annan webbplats. . Dessa tycker jag att alla lärare ska ha tillgång till för att visa eleverna med.
 • Massor av "prov"-uppgifter med bedömda elevlösningar på olika nivåer. Dessa ska kunna sättas ihop på olika sätt för att skapa bra bedömningsunderlag till mina elever. Att konstruera matteprov och omprov tar på tok för mycket tid.
 • VR-filmer, 360-graders-foton, 3d-bilder som man kan snurra på. Alla sätt som gör att jag kan visa upp matematikens skönhet och logik för mina elever

Nu fick ni något att jobba med kära bokförlag, jag återkommer med fler idéer senare.