svåra frågor – sociala medier – lärare och elever

Det kom nyss en rapport om lärares användning av sociala medier i kontakt med elever. Rapporten är skriven i projektet: Lärare utan gränser. Yrkesetiska utmaningar när lärare använder sociala medier för elevkontakter.

Publicerad Av

Jag har läst den och vill du läsa den så finns den här Länk till annan webbplats..

Jag minns när jag pluggade på Lärarhögskolan och vi studenter hade kontakt via ICQ Länk till annan webbplats., vi såg framför oss ett fortsatt samarbete när vi så småningom började våra jobb som lärare på olika skolor runt om i landet. Vi tänkte att vi alltid skulle ha ICQ-blommorna som en del av vår dators skrivbord. Så blev det inte, ICQ dog och datortätheten på skolorna vid millennieskiftet var inte mycket att skryta med (dessutom inte uppkopplingen).

På en av de första skolorna jag jobbade på var Lunarstorm Länk till annan webbplats. utbrett som socialt media bland eleverna. Vi "unga och pigga" lärare skaffade oss konton där och försökte lära oss hur detta fungerade, hur våra elevers internetvardag såg ut.

Jag bytte skola efter några år och på nya skolan var det Playahead Länk till annan webbplats.som gällde bland eleverna. Jag och någon kollega skapade konton och "gled runt" lite för att se vad eleverna sysslade med. En tjuvkikande känsla i en tid då vi aldrig hade våra vanliga användarnamn som nicknames.

Vi hade nästan ingen kunskap och än mindre förståelse för hur eleverna levde sina liv sömlöst mellan analogt och digitalt. (detta utspelar sig innan Facebook) Särskilt påtagligt blev detta under en tragisk händelse bland eleverna då jag och min kollega plötslig fick tillgång till mycket av vad som rörde sig i deras huvuden och hur de mådde. Jag upplever det som att vi där hade nytta av att finnas i samma sociala media även om vi var där anonymt, enbart som passiva åskådare. Jag vet inte hur det blivit om vi valt en mer aktiv roll.

Under ett par år var jag tillgänglig via MSN messenger för mina elever under de timmar som jag var kvar på skolan men de var hemma och läste läxor, det var mycket uppskattat från båda håll. Det var heller aldrig något problem att få eleverna att "acceptera" att jag bara var uppkopplad och tillgänglig vissa tider.

Nåväl. Sen bullrade Facebook Länk till annan webbplats. in och då var ingen längre anonym. När Facebook fortfarande var stort bland elever på högstadiet tog jag beslutet att inte vara vän där med mina elever. Några andra valde annorlunda, någon hade regeln att de godkände vänförfrågningar men aldrig skickade någon, någon ytterligare att de godkände förfrågningar samma dag som eleven slutade vara elev på skolan. Uppenbart var att vi hade behövt kunskap och chans tid att prata om det här i kollegiet.

När jag läser rapporten från Lärare utan gränser slås jag av just hur dålig koll vi har, hur lite tid vi ägnar åt att fundera runt vad konsekvenserna blir om och hur vi använder sociala medier med eleverna. Själv ser jag mest problem och risker och har därför valt att inte ha någon kontakt med mina elever via sociala medier. Jag förstår att det finns argument för användning av sociala medier och det finns utskrivet i rapporten om vilka anledningar lärare har för att använda just sociala medier, allt ifrån att hålla koll till att skapa relationer och visa att man bryr sig.

De sociala medier som gäller bland mina elever idag kräver nästan alla en "ömsesidig vänskap" d.v.s. jag som lärare måste bli godkänd som följare/vän av eleven eller tvärt om. Jag gissar att elever kan ha förväntningar på mig som lärare om jag "addar" eleven, till exempel i frågan om tillgänglighet utanför skoltid osv.

Sociala medier är en stor del av våra liv, både lärares och elevers. Kanalerna förändras och beteendemönstren likaså. Det enda jag kan komma på att jag verkligen tycker i frågan är att vi måste prata om sociala medier i skolan och hur vi använder dem med elever. Få skolor har policys om detta visar rapporten. Jag tror att policys bör innehålla skrivningar som

Vi som personal på skolan:

  • håller oss uppdaterade om vilka medier som eleverna använder samt möjligheter och risker med dessa
  • får tid att reflektera över vår användning och vilka konsekvenser den får
  • tillåts göra olika om vi vet varför vi gör på ett visst sätt
  • inser att elevens liv inte går att dela i ett analogt och ett digitalt
  • förhåller oss till det som sker i sociala medier (och som vi får vetskap om) på samma sätt som det som sker i den analoga världen.
  • bör analysera vilka risker/möjligheter det kan finnas med att vara tillgänglig 24:7

Du som lärare: ta chansen att prata om sociala medier med dina elever. Lägg dig platt, visa att du inte kan något och be dem berätta för dig hur det fungerar. Be dem visa runt. Ställ frågor. Var nyfiken. Du behöver inte vara på och i deras media för att visa att du bryr dig. Du kommer förmodligen också att märka att eleverna är mer riskmedvetna än en del av oss äldre...

icq
Bilden är en del av Majentos Länk till annan webbplats.  CC Länk till annan webbplats.-licensierade bild

(Jag vet att detta var ett inlägg som var mer allmänt hållet än att det handlade just om mina ämnen Matte/NO/teknik men då ett av mina #ämnesspanare - ämnen är IT så tyckte jag att det passade fint)


Helena Kvarnsell

Lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Ledamot i intresseföreningen för ämneslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla