Mönster och samband på datorn

Jag undervisar en årskurs 8 i matte och vi har jobbat med mönster och samband under hösten. Jag är inte så väldigt intresserad av datorer egentligen men jag är väldigt intresserad av hur datorn kan vara ett verktyg för elever i deras lärande.

Publicerad Av

I LGR11 under syftet i matematikämnet kan vi läsa att eleverna genom undervisningen ska ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att göra beräkningar. Datorer är bra på att räkna ut saker och att just passa på att använda dem till just det skulle vara kul tyckte jag. Då vi har PC på min skola så var det framförallt kalkylprogrammet Excel jag kom att tänka på med även andra kalkylprogram fungerar förstås förträffligt till denna uppgift.

Eleverna skulle lösa uppgifter i stil med:

Hur fortsätter serien om de första figurerna ser ut så här? Hur många prickar är det i figur nummer 5? I figur nummer 10? i figur nummer 100? I figur nummer 100? 

Det som är det svåra här är ju att formulera formeln. Eleverna i mitt klassrum fick i uppgift att hitta formeln och sedan skriva in den i Excel så att datorn sedermera kunde räkna ut alla figurers antal prickar.

Först lär sig eleven att låta Excel skriva ut alla figurers nummer genom att skriva de två första och sen dra vidare i den gröna kvadraten.


figur-nummer


fig-alla

Sen gäller det att hitta en formel och den kan eleven antingen konstruera på papper eller pröva sig fram på datorn. Formeln skrivs genom att man skriver ett = och sen cellens namn på figur 1 och sen vad som ska göras (multiplikation, addition etc)

formel

när eleven sedan drar i den gröna kvadraten räknar datorn ut antal prickar. 

fomerl-alla

Hur jag lärde mig hur man gör? Jag frågade på Twitter och fick svar inom ett par minuter, tack för det :)

Om eleverna hade svårt att förstå själva handhavandet av Excel? Nej

Om det blev fokus på formelskrivning? Ja

Om de var motiverade och gjorde massor av uppgifter? Ja

Om de lärde sig något? Ja, varje vecka gör vi läxförhör på fredagar och denna vecka tyckte eleverna att det var ovanligt lätt "trots att vi inte jobbat något alls i boken".

Resultaten på läxförhöret denna vecka är inringat och jag måste hålla med, detta lärde sig dom verkligen. 

resultat

Bra uppgifter att använda sig av finns förmodligen i din lärobok men också här på NCM:s sida Länk till annan webbplats..


Helena Kvarnsell

Lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Ledamot i intresseföreningen för ämneslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla