kemitallriken – organisk kemi åk 8

Under början av våren läste mina elever i årskurs 8 biologi om hälsa, mat, motion o.s.v. Så småningom kommer det upp en film om det på lr.se men redan nu kan man läsa om ett liknande projekt som jag tidigare gjort på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Publicerad Av

Efter biologin tog vi oss an den organiska kemin där en del handlar om kolhydrater, fetter, proteiner och liknade. Eftersom det var lyckat med elevernas intresse när det biologiuppgiften kändes det roligt att spinna vidare på den och ge dem en uppgift där de skulle resonera runt en måltid men nu med kemiska ögon.

Uppgiften såg ut så här:

  • Utgå från en bild på en mattallrik.
  • Beskriv vad som finns på tallriken och vad det är rent kemiskt kemiskt.
  • Vad händer kroppen, kemiskt med beståndsdelarna?
  • Ange källor
  • Använd vilket presentationsprogram du vill: onenote, powerpoint, film, emayze Länk till annan webbplats., prezi Länk till annan webbplats. el dyl. Prata eller skriv in det du vill berätta.

Begrepp och ord att ha med kan vara: fetter, proteiner, kolhydrater, omättat, mättat, fleromättat, essentiella aminosyror, stärkelse, cellulosa, enkla och sammansatta sockerarter, vitaminer, mineraler samt fotosyntes.

Det blev en bra uppgift och eleverna jobbade stenhårt med den. Jag tror att den blev bra då den knöt an till något enkelt och som de behärskar (mat). Även de som har svårare för kemi kom igång och kunde resonera runt åtminstone kolhydrater, fetter och proteiner medan det fanns gott om möjligheter för de som ville att fördjupa sig ordentligt. Jag upplevde det som om många eleverna kom till en hel del insikter när det gäller sammansättning av måltider, de olika beståndsdelarnas vikt och roll. Den stora utmaningen var att hålla sig neutral och inte dela in livsmedel i nyttigt och onyttigt. Jag hade utmanat dem genom att "förbjuda" de orden varpå det blev ett tydligare "kemifokus" på uppgiften.

Delar av kunskapskraven som bedömdes med denna uppgift var:

e
c
a
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.


Skriv tabellbeskrivning här


Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp. 

Helena Kvarnsell

Lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Ledamot i intresseföreningen för ämneslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla