Planering för läsåret

Hej hösttermin!

Nu om inte nyss är det dags att skapa förutsättningar för ett lugnt och bra läsår, arbetstidsmässigt. Så här gör jag.

Jag skapar en tabell där alla dagar för läsåret finns med. I den skriver jag in skolgemensamma händelser som friluftsdagar, nationella prov, lovdagar, studiedagar, temadagar etcetera som kommer att påverka undervisningen på något sätt. Så här kan den se ut då:

När det är gjort går jag in på det som gäller just för min klass i mitt ämne. Jag markerar de lektioner vi inte kommer att ha med grått, lov och studiedagar till exempel. Just denna klass har jag tre lektioner med per vecka, på måndag, onsdag och fredag, alltså gråmarkerar jag hela kolumnen för tisdag och torsdag. Sen använder jag blått för att visa på de lektioner/dagar som de är i skolan men som vi inte kommer ha just matematik på (det kan vara temadagar etc.) De lektioner jag vet att jag kommer vara borta och eleverna ska ha vikarie på brukar jag markera med gult för att kunna göra en planering som funkar att genomföra med vikarie. Jag ska på Skolverkets konferens om programmering den 2/10, därför är den följaktligen gul.

När detta är gjort brukar jag räkna hur många lektioner vi har till vårt förfogande under läsåret, jag och eleverna. Sen tar jag mig en titt i läroplan, kommunens årskursuppdelning av centralt innehåll och läroboken. (Just den här delen brukar jag göra ihop med eleverna men här förklarar jag hur jag gör om jag skulle göra det ensam.) Jag fördelar stoffet på de lektioner jag har till mitt förfogande. Jag gör professionella avvägningar när det gäller hur mycket tid vi kommer att behöva lägga på respektive moment och vilka förmågor som ska tränas när. Ju mer erfarenhet jag skaffar mig som lärare och ju bättre jag känner till elevernas kunskapsprofiler och ju vanare jag är med vilket stöd jag kan ha av läroboken desto lättare är det att göra denna avvägning. Jag funderar på de övergripande mål jag har med undervisningen, i detta fall har jag tyckt att det var viktigt att hålla ganska hård koll på att alla elever hänger med, därför avsätter jag tid för läxförhör varje vecka samt uppföljningar av dessa. Jag lägger medvetet in några "luft-lektioner" som kan användas till fördjupning/att komma ikapp eller att ta igen något som vi missat av olika anledningar.

Planeringen är så detaljerad som möjligt och den är alltid tillgänglig för elever och vårdnadshavare tack vare att den lägg i en moln-delad anteckningsbok. På de flesta lektioner lägger jag någon länk till en film eller spel/övning som har med avsnittet att göra. Så här kan ett detaljplanerat kapitel se ut.

Sådär ja, nu vet du hur jag gör, jag upplever att detta gör att varken jag eller eleverna blir särskilt stressade. Det kommer sällan några överraskningar och vad som ska prioriteras bort i händelse av för lite tid funderar jag över i lugn och ro i början av läsåret, det blir inte automatiskt så att det är det sista kapitlet i boken.

För er som har elever som skriver nationella prov i vår är det rätt bra att göra denna översikt...det är många dagar/förmiddagar som tas i anspråk för just NP i olika ämnen. Bra då att veta hur det ser ut redan nu. Så här ser förutsättningarna ut för 9:orna på min skola mellan sportlov och sommarlov:

så: lägg lite tid på detta nu, du kommer tacka dig själv senare.


Helena Kvarnsell

Lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Ledamot i intresseföreningen för ämneslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla