Landets första #EdCampEstet

Landets första #edcampestet genomfördes ikväll på Lärarnas Riksförbunds kansli i Stockholm.

Helena Linge, 2:e vice förbundsordförande och ansvarig för Lärarnas Riksförbunds forum för kultur och kommunikation, hälsade ett tjugotal estetlärare och några estetlärarstudenter välkomna och berättade lite kort om förbundets arbete med och för de estetiska ämnena genom Lärarnas Riksförbunds forum för kultur och kommunikation.

Kvällen inleddes med ”Teach meet” där några lärare i korta föreläsningar delade med sig av tankar och erfarenheter kring ett ämne. Malin Jönsson och Cecilia Lundqvist, båda bildlärare och som träffades första gången i verkligheten i kväll, berättade om hur de startat #bildchatt Länk till annan webbplats. där ämneskollegor möts och diskuterar på Twitter varje onsdag kl 20 och behovet av virtuella mötesplatser.

Helena Mårdh fyllde på och berättade dels om ett projekt som hon och hennes kollegor jobbat med på skolan som innefattade bland annat diskussioner och reflektioner kring konst och hantverk i det offentliga rummet. Helena berättade också om #slöjdchatt Länk till annan webbplats. som möts på Twitter första måndagen i månaden kl 20.30-21-30. Kristina Rilbe berättade om hur hon arbetat med bildanalyser och bildspråk utifrån bilder från romantiken.

Edcamp-ämnena hämtade delvis inspiration från de första korta föreläsningarna och ämnena som diskuterades var: virtuella mötesplatser, ”Den teoretiska delen”, inkludering/alla-ska-med, syftesorienterade undervisning och ämnesintegration. Många tankar byttes både i grupperna och i den större gruppen under sammanfattningspassen.

#edcampestet Länk till annan webbplats. blev en inspirerande kväll där alla deltagare delade kunskaper och erfarenheter. Lärarnas Riksförbunds forum för kultur och kommunikation planerar för en ny #edcampestet i april. Denna gång i Göteborg.


Helena Linge

Bloggare

Mejla