Ett flerspråkigt läs- och skrivstöd

På spaning efter språkutvecklande teknik, del 2

På Bett-mässan i London såg jag ett digitalt verktyg som kan vara till stor nytta särskilt för andraspråksinlärare om de får tillgång till det, eftersom verktyget stöder flera språk. Det heter IntoWords och fungerar på alla plattformar och enheter och både online och offline.

Digitala resurser i form av läs- och skrivstöd är förstås mycket användbara på sfi, för att inte säga oumbärliga (och inte bara på sfi, utan i alla undervisningssituationer i skolan där det förekommer texter).

Kortfattat kan man säga att IntoWords hjälper språkstuderande och studerande med läs- och skrivsvårigheter att läsa och skriva och det genom att väva samman en mängd fiffiga funktioner så som ett inbyggd tangentbord, talsyntes, ordprediktion, OCR, uppläsning av pdf, (bild)ordlistor, ordsökning och flerspråkighet. Jag har genast sett vilken nytta mina alfabetiseringselever skulle kunna ha av appen/programmet - om vi hade det, vill säga.

Vilka pedagogiska möjligheter ser jag då med verktyget?

Skrivstöd

 • Eleven kan höra bokstavsljudet när hen skriver.
 • Eleven kan höra hela ordet och hela meningen läsas upp under skrivandet.
 • Man kan ställa in rättstavningshjälp.
 • Man kan ställa in ordförslag - antingen kontextbaserade eller automatiska utifrån vilka ord som verkar lika.
 • Man kan söka efter ett ord även när man inte vet hur det stavas (genom att använda jokertecken).
 • Man kan också ställa in hur långa orden ska vara, så att inte för långa ord förekommer.
 • Tangentbordet är speciellt för Intowords men kan integreras med andra digitala verktyg (på dator).
 • Tangentbordet fungerar för olika språk.

Lässtöd

 • Man kan ställa in uppläsning på flera språk, även parallellt så att man lätt kan växla mellan t.ex. svenska och modersmålet.
 • Man kan ställa in uppläsning framåt i texten eller bara en mening i taget.
 • Man kan pausa uppläsningen.
 • Man kan justera uppläsningshastigheten också under uppläsningen.
 • Man kan välja olika typer av röster/karaktärer för uppläsning.
 • Genom en tydlig markering (ett ord, en mening, ett stycke) kan eleven följa med i uppläsningen och hela tiden se var någonstans i texten man är.
 • Man kan få en text från ett pdf-dokument uppläst.
 • Man kan infoga text från ett foto/en bild och få den uppläst.

Ordförklaringar och översättning

 • Man kan få ord förklarade genom en beskrivning av ordets betydelse och få definitionen uppläst.
 • Om inte betydelseförklaringen på svenska hjälper, kan man få fram en bild på ordet från Google. Just den här funktionen tycker jag är mycket användbar på främst sfi studieväg 1, tycker jag.
 • För några få språk finns det inbyggda ordböcker så att man kan få en skriftlig översättning, t.ex. på engelska.

Dela

 • Elevernas texter skrivna i Intowords kan lätt delas/skickas till andra digitala verktyg för att göra något mer med texterna (t.ex. infoga bilder eller ljud).
 • Texter kan öppnas och läsas i andra appar.
 • Texter (textfiler) från andra appar kan skickas till Intowords för uppläsning.

Övrigt

Utifrån det lilla jag har sett av verktyget på Bett-mässan i London i januari så är mitt intryck mycket positivt, inte minst för att layouten är enkel, tydlig och mycket intuitiv. Det sistnämnda är ju exempelvis jätteviktigt för läs- och skrivovana elever. Det här verktyget (och andra liknande verktyg med motsvarande funktioner) kan bidra till att öka elevernas digitala kompetens och datorvana, också språkligt. För att instruera eleverna i användningen måste man som lärare använda sig av nödvändiga digitala termer och kopplingen till andra resurser utvecklar också en elevs digitala kompetens i rätt riktning. Se gärna en informationsfilm om Intowords Länk till annan webbplats. i fall du vill veta mer.

I den här filmen som Skolverket har gjort pratar jag och tidigare ämnesspanare Hülya Basaran Länk till annan webbplats. om digitala verktyg som stöd för läsande och skrivande på andraspråket, bland annat när det gäller talande tangentbord, flerspråksstöd, talsyntes och delning men också vikten av att börja med talet innan man skriver. För övrigt skrev Hülya ett inlägg på temat i april 2016, så läs gärna även det.


Ivana Eklund

Lärare i SFI på komvux. Tidigare ämnesspanare.

Mejla