Qr-koder i din pedagogiska verktygslåda

Vi är många som har upptäckt fördelarna med att använda oss av qr-koder för att tillgängliggöra webbaserat material för våra elever.

Bli mer trådlös med qr-koden

Vanligtvis leder dessa tvådimensionella streckkoder till en film på Youtube, en ljudfil på soundcloud eller till en hemsida som man vill att eleverna går till för att göra en uppgift eller hämta en information.

Det hittills kanske smidigaste verktyget att generera qr-koder som sedan lätt kan kopieras och klistras in i ett word-dokument är skapaqrkod.se (Red. Länken fungerar inte längre.). Sedan finns det förstås många olika applikationer för mobiler och surfplattor som både generar och läser av qr-koderna (att läsa av qr-koder kan skapakrkod.se inte göra). Vad dessa resurser dock har gemensamt är att det innehåll som qr-koden leder/ska leda till ligger uppladdat på nätet och alltså är helt och hållet webbaserat. Med andra ord behövs det en url-länk (en webbadress) till filmen, ljudet eller hemsidan för att kunna skapa en qr-kod som genväg. Det är bra och det räcker långt. Men om jag vill ge mina elever tillgång till en viss bild eller ett viss ljud som inte ligger ute på webben, duger inte de vanliga qr-kod-generatorerna.

Qr-koda vad du vill

I det här inlägget får du tips på ett digitalt verktyg med vars hjälp du kan skapa qr-koder till alla möjliga typer av innehåll - även sådant som bara finns på din digitala enhet eller till och med bara i pappersform samt sådant som skapas i stunden. Applikationen för skapande av koderna heter Cloud QR (en betalapp för smarta telefoner och surfplattor) och har potential att ta qr-koder i undervisningen till nya pedagogiska nivåer. För avläsning av qr-koderna rekommenderas en tvillingapp som heter Cloud QR skanner (den är gratis och väldigt lätt att använda).

Allt det här kan du qr-koda med appen:

En kort test som är skriven direkt i appen kan bli till en qr-kod och användas till t.ex. en instruktion, som facit med korrekta svarsalternativ, som "hemliga" frågor till en frågesport, en tävling, eller en uppgift. Och säkert en massa andra saker som jag inte har kommit på.

En url-länk till ett innehåll som finns publicerat på webben så som t.ex. ett lexikon på nätet, en film på Youtube, ett ljudklipp på soundcloud, hemsidor att hämta information från vid en uppgift, klassens blogg, inloggningssidan till skolans lärplattform, hemsidor med digitala övningar mm. I det här fallet är det den "klassiska" qr-koden jag pratar om - som en genväg.

En talande bild är en riktigt rolig funktion som kan användas språkutvecklande, t.ex. genom att låta eleven berätta något kring bilden som du eller eleven har valt att jobba med. När eleven har pratat klart (obs! max 5 min), skapar eleven en qr-kod till sin talande bild och skickar den via delningsverktyget i appen till din digitala enhet. Du samlar förslagsvis alla elevers qr-koder i ett dokument och skriver ut dem på papper eller lägger ut qr-koderna på klassens blogg eller lärplattform. På så sätt tar eleverna del av varandras bildberättande. Alternativt kan elevens talande bild användas för bedömning och sparas i elevens dokumentation - naturligtvis som qr-kod. Vidare kan en talande bild vara till hjälp vid t.ex. förtydligande av en instruktion eller för att fotografera av en elevs uppgiftslösning för att ge en kort muntlig feedback på uppgiften.

Möjlighet att spela in ljud & tal direkt i appen har jag vid något tillfälle utnyttjat till att spela in min röst medan jag uttalade ett ord som visade sig vålla stora problem för eleverna vid läsning av en text. Ordets qr-kod klistrade vi sedan in under texten och eleverna fick skriva det svåra ordet nedanför koden. Sedan kunde de träna på ordet genom att säga efter.

Ett annat användningsområde för funktionen ljud & tal är som en resurs för individuell stöttning. Tänk dig t.ex. en scenario där eleven har producerat en text i skrift och ska nu träna på att läsa/återberätta sin egen text. Du läser texten högt för eleven en gång och spelar in ljudet i appen. Du gör en qr-kod till din exempeluppläsning av elevtexten och ger koden till eleven. Eleven kan träna på sin text genom att lyssna på den.

Mitt tredje exempel på funktionens användbarhet gäller modersmålsstöd. Varför inte ge eleven en muntlig översättning av en ordlista, en text eller en instruktion?

Det går också att ladda upp en bild från mobilens/surfplattans fotoalbum till appen och generera en qr-kod till den bilden. När kan det behövas? Till exempel som bildstöd vid individuell stöttning eller i fall du vill dela ut olika bilder till olika elever att tala/skriva om och inte vill att eleverna ser bilderna medan de väljer eller innan uppgiften kommer igång. Eller för att garantera att utdelningen av bilderna verkligen blir slumpvis. Eller för att slippa skriva ut bilderna och göra av med en massa papper och färgtoner i skrivaren. Bra för miljön, med andra ord.

Vad sägs om möjligheten att ladda upp ett bildspel? Det kan till exempel vara fråga om sekvensbilder inför en muntlig eller skriftlig uppgift eller som en illustrerad steg-för-steg-instruktion.

Nästa funktion i appen är bra för t.ex. bedömning och självbedömning. Eftersom du kan ladda upp ett dokument (t.ex. pdf) och skapa en qr-kod till dokumentet utan att dokumentet ligger uppladdat på webben, blir det lätt att ge eleverna facit till exempelvis instuderingsfrågor eller när du vill att de övar sig i att själva rätta sina svar. Funktionen kan säkert användas också till att delge målen, utan att de för den sakens skull tar upp onödigt mycket plats i själva arbetsmaterialet.

Som du säkert har märkt, på de qr-koderna som jag har klistrat in här i inlägget, så kan man göra dem färgglada och varierande. Det är både lite kul och till lite nytta i fall det uppstår ett behov att visuellt kunna skilja koderna åt.

Bilden här nedan visar appens startsida med symbolerna för de olika funktionerna. Appen är enkel att använda och den är reklamfri.

Mer inom ämnet

Om du vill veta mer om appen, titta gärna på www.cloud-qr.se Länk till annan webbplats. eller på en film som finns här Länk till annan webbplats..

Vågar du bli mer trådlös?

Jag tror att qr-koder inte bara ökar tillgänglighet för eleverna när det gäller digitalt material, utan att de också kan bidra till att minska den makalösa mängden papper som delas ut till eleverna runt om på alla skolor. Det är faktiskt så att mycket behöver inte finnas utskrivet i pappersform för att kunna användas i undervisningen. Kanske kan qr-koder av det här slaget hjälpa oss att tänka i nya pedagogiska banor och våga bli mer trådlösa. På kuppen kan vi bli snällare mot vår miljö.


Ivana Eklund

Lärare i SFI på komvux. Tidigare ämnesspanare.

Mejla