Post-it i sfi-undervisningen: analogt och digitalt

När jag snubblar över ett bra pedagogiskt tips kopplat till digitala resurser, går min egen kreativitet ofta igång och jag börjar genast fundera över hur arbetssättet och verktyget är applicerbart på sfi-undervisningen.

I maj läste jag ett blogginlägg skrivet av so-läraren Åsa Colliander Celic med rubriken Skriv ut dina egna post it- och notislappar. (Red. Länken fungerar inte längre.) Hon har i sin tur blivit inspirerad av ett amerikanskt blogginlägg publicerat i april i år (Print Custom Sticky Notes with Google Slides Länk till annan webbplats.). Jag tyckte att det lät hur bra som helst och började testa och fixa och dona med att skapa några sfi-relaterade exempel. Varsågod, här är resultatet.

Bild 1:Utskrivna post-it lappar

Bild 2:Samma post-it lappar som i bild 1, men nu inskannade och grupperade efter innehåll med hjälp av ett digitalt verktyg

Innan jag berättar hur jag gjorde och hur även du kan göra utifrån dina och dina elevers behov, kan det vara på sin plats att tala om varför man ens ska vilja göra sig besväret med att trycka text på post-it lappar. Vad är det bra för pedagogiskt och didaktiskt?

Tryckta post-it och notislappar: pedagogiska och didaktiska användningsområden

Förutom att det blir väldigt snyggt och du kommer säkerligen att imponera på dina elever, är det också praktiskt. Du kan ha den här typen av material i datorn och i molnet (i Drive, Google Slides), redo för utskrift när helst en viss typ av notislapp behövs. Har du en gång gjort en mall, kan du lätt modifiera innehållet. Vissa typer av notislappar kan du även ha på lager uppklistrade på en A4 i en plastficka i klassrummet och ge till en elev när behovet uppstår. Och när lagret tar slut, skriver du enkelt ut nya notislappar.

Hur du går till väga rent tekniskt beskrivs här Länk till annan webbplats. och i filmen här nedan. Det är inte alls svårt, om än kanske lite pyssligt. Instruktionerna som länken leder till är tydliga och illustrerade med foton och det är dem jag själv har använt mig av när jag tryckte de post-it lappar som syns i det här blogginlägget. Vad du behöver för att ens kunna komma igång är ett eget Google-konto och därmed åtkomst till applikationen Google Drive (inkl. presentationsverktyget Slides Länk till annan webbplats.).

Tips på innehåll som stöttar lärande:

 • Checklistor för skrivande och tal (genrepedagogik, cirkelmodellens fas 4)
 • Grammatiska översikter (böjningar, syntax, prepositioner, konjunktioner, pronomen, frågeord osv.)
 • Hur säger/skriver man..? (datum, klocka, hälsningsfraser, adress osv.)
 • Exit tickets för snabb återkoppling (formativa arbetssätt)
 • Mallar för t.ex. ordinsamling inför ett nytt arbetsområde (cirkelmodellens fas 1)
 • Självvärdering (formativa arbetssätt, metakognition)
 • Läxhjälp - annonsering (kamratstöd, formativa arbetssätt)
 • Mallar för miniskrivuppgifter av typen "Att-göra-listor" (t.ex matinköp)
 • Mallar för miniskrivuppgifter av typen "Vad ser du på bilden? Skriv 6 ord"
 • Förtryckta kom-ihåg-lappar
 • En qr-kod (kan även kombineras med t.ex. checklistor eller översikter)
 • Mallar för gruppuppgifter när olika grupper ska samla och skriva upp olika ord/uttryck från en och samma text (t.ex. olika satsdelar eller ordklasser)
 • Uppmuntran och feedback i form av förtryckta fraser med bilder, emojis och bitmojis
 • Dialogkort och rollspelskort
 • Memory-kort (bild/ord, ord/beskrivning)

Som du ser av exemplen ovan, kan egenutformade och tryckta notislappar bidra till att göra din undervisning mer varierande och utveckla den utifrån både formativa strategier för lärande, genrepedagogik och cirkelmodellens fyra faser.

Flera av sakerna som jag listar upp fungerar utmärkt för stöttning av elever i deras lärande. Du kan även använda tryckta post-it lappar som ett verktyg för genomförande av språkutvecklande aktiviteter (t.ex. dialoger eller rollspel). Dialog- och rollspelskort tryckta på färgglada post-it lappar kan du med fördel plasta in och använda om och om igen. Ja, användningsområden kan vara många.

Använd gärna de post-it mallar som jag har gjort för sfi och som du ser i listan i slutet av inlägget. Klicka då på länken, öppna den i Google Slides och spara den eller skriv ut den. Låt dig inspireras och skapa egna.

Bild 3:Digital sortering och skapande av samlingar pågår. Jag samlar ihop det som hör ihop innehållsmässigt.

Sådant som checklistor och översikter ges till eleverna som stöd och kom-ihåg och då är det inte mycket mer med det. Men de andra notislapparna? De som innehåller en uppgift som eleverna ska göra antingen enskilt, i par eller grupp? Vad gör du med dem när du har samlat in dem för att bearbeta elevernas handskrivna (!) svar/lösningar tillsammans i helklass eller för att spara deras utvärderingar/exit tickets för ditt eget pedagogiska behov?

Ja, du behöver sortera dem och samla ihop det som hänger ihop och skapa ordning och sammanhang (se bild 2). Det kanske även behöver göras redigeringar och kompletteringar på notislapparna. Kanske vill du också att hela klassen ser innehållet på notislapparna på tavlan för att alla ska kunna delta i diskussionen och vara aktiva under bearbetningsfasen. Att göra det här analogt kan vara knepigt. Som tur är finns det en digital resurs - en gratis app - som fixar sorteringen med mera. Appen heter Post-it Plus (Red. Länken fungerar inte längre.) (högerklicka på bild 4 och välj att öppna den i en ny flik för att få den större).

Bild 4:Funktioner och möjligheter i appen Post-it Plus. Här finns bild 2 och 4 som pdf-fil för nedladdning och utskrift: Post-it lappar i sfi-undervisningen.

Till saken hör att notislapparna som du vill skanna in med appen kan vara handskrivna helt och hållet från början. Det räcker att eleverna/du sätter upp lapparna på en vägg eller en bordsyta allt efter som de är klara. Appen klarar av att skanna in upp till femtio post-it lappar på en och samma gång. Lapparna kan också vara av samma färg för färger kan du redigera i appen efteråt. Jag vet att post-it är populära hos många lärare och med hjälp av det här digitala verktyget kan du ta användandet av notislappar med eleverna ett steg längre och göra lärandeprocessen mer effektiv. Det som är så bra med verktyget, förutom sortering och gruppering i samlingar efter innehåll, är att du kan exportera de nu digitala notislapparna och/eller hela samlingar av lappar till pdf-format eller spara dem som bild i kamerarullen. Du kan dela hela samlingar eller dess delar trådlöst till andra digitala resurser. Du kan också skriva ut samlingarna eller enskilda lappar och ge tillbaka till eleverna för antingen repetition eller vidare användning lektionsarbetet.

Bild 5: Det går att dela innehåll i appen till andra resurser

Ett lektionsexempel: grupparbete kring satsdelar, meningsbyggnad och ordföljd

Låt mig ge ett konkret exempel. Du och dina elever arbetar med meningsbyggnad och pratar om satsernas olika delar och i vilken ordning de olika satsdelarna brukar komma. Du ger eleverna en kort text om förslagsvis sju meningar (huvudsatser). Du vill att eleverna plockar ut följande "satsdelar": subjekt, verb, objekt, ord om plats, ord om tid samt sådant som en mening kan inledas men som inte är ett subjekt (här kallat "annat" som nr 1). Att jag i mitt exempel inte använder de korrekta grammatiska begreppen är medvetet och högst avsiktligt eftersom mina elever är studieväg 1-elever och jag anser inte att man behöver krångla till grammatikundervisningen i onödan. Det finns alltid tid och möjlighet att lägga på de abstrakta begreppen när eleverna väl har förstått själva "grejen". Nå väl. Så här kan arbetsgången se ut:

 • Skriv ut post-it lapparna Post-it Identifiera satsdelar Länk till annan webbplats. - helst i olika färger.
 • Dela klassen i 6 grupper (en grupp/en post-it/en satsdel)
 • Varje grupp identifierar och skriver upp det ord som utgör respektive satsdel i varje mening i texten (det finns sju rader på notislappen, så eleverna kan ha sju meningar att jobba med). Eleverna skriver för hand på notislapparna.
 • När alla är klara, sätts lapparna upp på väggen eller på tavlan.
 • Skanna in alla sex notislapparna med appen Post-it Plus.
 • Koppla upp din surfplatta till en projektor och visa innehållet (post-it lapparna) på tavlan. Bearbeta innehållet digitalt tillsammans i helklass: diskutera, redigera, rätta till felaktiga svar, komplettera.
 • När allt är klart och innehållet på post-it lapparna är korrekt och komplett så som du/eleverna vill ha det, kan du spara, dela och/eller skriva ut dokumentet på papper och ge till eleverna för repetition eller i läxa. Du kan också ladda upp det som pdf på klassens blogg eller lärplattform.

Länkar till alla mina post-it exempel relaterade till det här blogginlägget:

Verbgrupper Länk till annan webbplats. (grammatik, översikt)

Identifiera satsdelar Länk till annan webbplats. (gruppuppgift)

Rak ordföljd kurs A Länk till annan webbplats.(grammatik, översikt)

Läx- och studiehjälp Länk till annan webbplats. (kamratstöd)

Skiljetecken Länk till annan webbplats. (grammatik, översikt)

QR-kod Länk till annan webbplats.

Pronomen Länk till annan webbplats. (grammatik, översikt)

Personligt brev Länk till annan webbplats. (checklista, kurs C)

Ord till bild Länk till annan webbplats. (uppgift)

Adress Länk till annan webbplats. (uppgift, kurs A)

Klocka Länk till annan webbplats. (översikt)

Inloggning Länk till annan webbplats. (anteckning)

Idag känner jag mig... Länk till annan webbplats. (självvärdering, exit ticket)

Hur mycket försökte du? Länk till annan webbplats. (självvärdering, exit ticket)

Emoji Länk till annan webbplats. (självvärdering, exit ticket)

Datum Länk till annan webbplats. (översikt)

Bitmoji - personliga Länk till annan webbplats. (några exempel på hur de kan se ut)

Att köpa-lista Länk till annan webbplats.(uppgift)

Uppmuntran Länk till annan webbplats. (obs! 5 cm x 4 cm)

Glöm inte att ladda ner mallen!

Mall och rutnät för post-it 7,5 cm x 7,5 cm Länk till annan webbplats. (kopiera och spara mallen på din egen Google Drive för att använda den till dina egna post-it skapelser)

Slutligen: Vad är Bitmoji?

Bitmoji Länk till annan webbplats. är ett roligt verktyg som gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt skapa en profilbild vars ansikte liknar ditt. Har du en gång skapat din profilbild, genererar applikationen en mängd olika varianter av det för olika situationer och efter olika teman, med eller utan text (finns tyvärr bara på engelska). Verktyget är gratis med du måste skaffa ett konto. Verktyget finns för ipad, iphone, android och som ett Chrome-tillägg på datorer.

Hoppas att du har blivit inspirerad och sugen att använda post-it och notislappar på ett nytt och annorlunda sätt i sfi-undervisningen och att du tar mitt blogginlägg som en liten nyckel att öppna en ny dörr med.


Ivana Eklund

Lärare i SFI på komvux. Tidigare ämnesspanare.

Mejla