Kunskapsbedömning

Ingress Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin et malesuada lacus, at sodales neque. Aenean gravida mi sed hendrerit elementum. Morbi neque nibh, viverra ut tellus non, tincidunt sagittis lectus.

Tre bilder av utbildningssverige från hösten 2011:

De ovan nämnda händelserna är alla exempel på situationer där frågor om kunskapsbedömningar hamnar i fokus. Intresset för kunskap, betyg och bedömning och hur begreppen relaterar till varandra, är idag mycket stort. Trenden är, vågar jag påstå, dessutom ett ökande intresse.

Jag har inga vetenskapliga belägg för min tes och tre anekdotiska exempel (som ovan) utgör som bekant inte vetenskapliga bevis men känner mig ändå trygg i påståendet.

Vad säger då forskningen om kunskapsbedömning i skolan?

En god start för den som vill utforska den frågan närmare är den skrift som Skolverketlänk till annan webbplats gav ut i ny upplaga förra året (Kunskapsbedömning Vad, hur och varfölänk till annan webbplatsrlänk till annan webbplats?). Det är en kunskapsöversikt skriven av Helena Korplänk till annan webbplats som vänder sig till lärare och rektorer som vill veta mer om ämnet. Översikten inleds med en historisk genomgång av hur synen på bedömning har förändrats över tid kopplat till en diskussion om vilka tendenser i samhället som motiverat förändringarna.

Bokens andra del behandlar frågor närmare den konkreta vardagen i skolan. Personligen tycker jag att kapitlet om bedömningens effekter på elevers lärande är särskilt intressant, det är dock en gedigen genomgång av bedömningsforskningen som presenteras och troligt är att andra läsare kanske skulle välja att lyfta fram andra delar. För den som vill fördjupa sig ytterligare kring någon aspekt av bedömningsforskningen är bokens referenser ett utmärkt ställe att starta då man vill leta sig vidare.

Till sist glädjs jag åt att våren faktiskt verkar ha kommit på riktigt, underbart skönt! Samtidigt påminns man som lärare, av vårens ankomst, om att även den dag då man ska skriva under betygen kommer närmare. Kanske blir tiden till det datumet både lugnare och mer effektiv om vi i trygg förvissning kan luta oss mot forskningen?


Johan Ceder

Gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Just nu rektor.

Mejla