Kunskapsbedömning

Exempel på situationer där frågor om kunskapsbedömningar hamnar i fokus. Intresset för kunskap, betyg och bedömning och hur begreppen relaterar till varandra, är idag mycket stort. Trenden är, vågar jag påstå, dessutom ett ökande intresse.

Tre bilder av utbildningssverige från hösten 2011:

  • Den svenska gymnasieskolan får en ny betygsskala.
  • Lärarnas Riksförbund presenterar en rapport som visar att det i Sverige finns en långt gången betygsinflation.
  • John Hattie visar i sin uppmärksammade metastudie (Red. Länken fungerar inte längre.) att (bl.a.) framåtsyftande bedömning har starka, positiva effekter för elevers lärande, studiens resultat får stor uppmärksamhet i svenska medier.

De ovan nämnda händelserna är alla exempel på situationer där frågor om kunskapsbedömningar hamnar i fokus. Intresset för kunskap, betyg och bedömning och hur begreppen relaterar till varandra, är idag mycket stort. Trenden är, vågar jag påstå, dessutom ett ökande intresse.

Jag har inga vetenskapliga belägg för min tes och tre anekdotiska exempel (som ovan) utgör som bekant inte vetenskapliga bevis men känner mig ändå trygg i påståendet.

Vad säger då forskningen om kunskapsbedömning i skolan?

En god start för den som vill utforska den frågan närmare är den skrift som Skolverket gav ut i ny upplaga förra året (Kunskapsbedömning Vad, hur och varför?)(Red. Länken fungerar inte längre.). Det är en kunskapsöversikt skriven av Helena Korp (Red. Länken fungerar inte längre.) som vänder sig till lärare och rektorer som vill veta mer om ämnet. Översikten inleds med en historisk genomgång av hur synen på bedömning har förändrats över tid kopplat till en diskussion om vilka tendenser i samhället som motiverat förändringarna.

Bokens andra del behandlar frågor närmare den konkreta vardagen i skolan. Personligen tycker jag att kapitlet om bedömningens effekter på elevers lärande är särskilt intressant, det är dock en gedigen genomgång av bedömningsforskningen som presenteras och troligt är att andra läsare kanske skulle välja att lyfta fram andra delar. För den som vill fördjupa sig ytterligare kring någon aspekt av bedömningsforskningen är bokens referenser ett utmärkt ställe att starta då man vill leta sig vidare.

Till sist gläds jag åt att våren faktiskt verkar ha kommit på riktigt, underbart skönt! Samtidigt påminns man som lärare, av vårens ankomst, om att även den dag då man ska skriva under betygen kommer närmare. Kanske blir tiden till det datumet både lugnare och mer effektiv om vi i trygg förvissning kan luta oss mot forskningen?


Johan Ceder

Gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Just nu rektor.

Mejla