Sverigebilden i historieämnet

Även om det snart börjar bli dags att summera forskningsåret 2012 är vi inte där riktigt ännu, Skolportens lärarpanel arbetar just nu med att välja vilka avhandlingar som ska bli lärarfavoriter för årets sista kvartal. En av avhandlingarna som finns med i diskussionen är Ingmarie Danielsson Malmros “Det var en gång ett land… Länk till annan webbplats.

Publicerad Av

Författaren visar, utifrån läromedel i historia sedan 1930-talet och elevtexter om historia, på olika synsätt på svenskhet och diskuterar hur olika uppfattningar får konsekvenser för elevers identitetsskapande.

Det är självklart så att denna bok är intressant för historielärare, inte minst därför att den reser angelägna didaktiska frågor om vad skolämnet historia är och vilket stoff som ska behandlas. Kanske ett förslag om att få vika några av de 104 timmar per anställd och år som avtalet stadgar för att läsa boken kan sättas upp på den intresserades önskelista och lämnas till rektor?

Avhandlingen har dessutom rönt en del uppmärksamhet utanför akademin. I Nordegren och Epstein i P1 Länk till annan webbplats. intervjuas Bengt Kristensson Uggla om ämnet. Den artikel som det refereras till i intervjun hittar ni här Länk till annan webbplats..

Till sist vill jag, i detta inlägg i historiens tecken, passa på att tipsa om SVTs serie “Historieätarna Länk till annan webbplats.”, om nu någon mot all förmodan missat denna underhållande serie där programledarna provar mat från olika historiska epoker. Roligt och lärorikt även om rätterna som bjuds inte alltid lockar fram den största aptiten.


Johan Ceder

Gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Just nu rektor.

Mejla