Finlands sak är vår!

  • Dags att ändra fokus i historieundervisningen?

När man är tillbaka efter en fortbildning i sitt ämne är man alltid full av idéer och nya uppslag till sin undervisning. Även detta år hade jag möjlighet att delta vid de Svenska historiedagarna, denna gång i vårt grannland Finlands vackra huvudstad Helsingfors. Denna 3-dagars konferens levererar spännande föreläsningar, möten med intressanta människor och historiska utflykter och man åker alltid hem med ett leende på läpparna.

Publicerad Av

Första konferensdagen nåddes vi av nyheten att antiken fick stanna kvar i grundskolans kursplan i historia, självklart under stort jubel. Debatten om antikens vara eller icke vara tillsammans med de tre konferensdagarna i Helsingfors fick mig att fundera kring just innehållet i kursplanerna och vilka val vi lärare gör kring innehåll i undervisningen. Faktum kvarstår att ju mer tiden går, desto mer historia skapas. En föränderlig värld kräver nog också en föränderlig historieundervisning. Tidsbrist och trånga kursplaner kräver prioriteringar.

Att hoppa över antiken går inte, där håller jag med. Men efter ett antal föreläsningar där just närområdets historia lyftes fram blev jag lite fundersam till andra val av fokusområden i vår historieundervisning. Varför känner våra elever till det amerikanska inbördeskriget på 1800-talet men har inte en aning om att det för 100 år sedan pågick ett blodigt inbördeskrig i Finland? Franska revolutionen är i regel inga problem för elever att berätta om men den ryska är i de flesta fall en okänd händelse.

En föränderlig värld kräver nog mer eftertänksamhet i val av undervisningsinnehåll. Historia är ju nyckeln till att förstå dagens händelser. Den nya geopolitiska situationen i vår närhet kräver sin historiska förklaring. Att förstå förhållandet mellan de skandinaviska länderna och t.ex. Ryssland kräver sin historia. Med kunskap om tre grannländer som alla kämpat för självständighet under de senaste 100 åren kommer mina elever ha en annan förståelse när de blir kallade till mönstring. Att demokratin, med sitt ursprung i antiken, inte är något man kan ta för givet är en viktig insikt. Finlands sak är vår.


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla