Nationalekonomins utmaningar

  • Hur man bryter ner ett svårt ämnesområde

Dags för SH 2-kursen och nationalekonomi i din undervisning? Osäker på hur du ska bryta ner ett komplext ämnesområde som nationalekonomi? Här kommer 7 tips utifrån min egen undervisning de senaste åren.


1. Se till att grunden finns

En förutsättning är att grunden lagts genom en ganska gedigen undervisning i samhällsekonomi i kursen SH1b. Har du inte själv undervisat eleverna tidigare kan det vara en god idé att gå igenom ekonomiska kretsloppet, marknadsekonomins förutsättningar, utbud/efterfrågan, inflation, arbetslöshet, finans- och penningpolitik.

2. Fem teorier - inget annat

Utgå från de fem teorier som nämns i det centrala innehållet (merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism). Arbeta dig kronologiskt fram. Har du tur har eleverna haft undervisning i historia innan för att lättare kunna sätta in olika teorier i sitt historiska sammanhang.

3. Centrala begrepp

Arbeta hela tiden med centrala begrepp. Börja varje ny teori genom att ringa in de centrala begreppen. Se till att elevgruppen förstått begreppen i slutet av lektionen eller innan nästa teori lanseras. Utarbeta en lista som byggs på under kursmomentets gång.

4. Illustrationer

Det är en utmaning att hitta bra material som filmer, konkreta exempel från verkligheten, personer att bjuda in etc. Lägg lite extra tid på detta – det lönar sig! Olika ”oversimplified-clips” från YouTube är en bra väg att på ett kul sätt sätta fingret på kärnan i en del teorier och kända personers tankegods.

5. Verkligheten - ett problem

Under senare tid befinner vi oss i en verklighet som är svår att förklara för eleverna utifrån de 5 teorierna! Var ödmjuk inför detta faktum och var ärlig mot eleverna att det är problematiskt. I skrivandets stund råder minusräntor och många befarar att vi är på väg in i en lågkonjunktur. I min senaste undervisningsgrupp lekte vi med tanken att lansera en ny teori utifrån gällnade ekonomiska läge.

6. Material och instuderingsfrågor

Utarbeta gärna ett väl avgränsat material som eleverna använder som stöd i sina förberedelser inför examinationen – ”snuttefilten”. Plocka bort delar i textmassan som inte är relevant eller som du inte direkt har berört. Försök inte ”säkra upp” genom att plocka med extra material som ”kan vara bra att ha”. Låt eleverna komma med egna förslag på instuderingsfrågor – mer om detta arbetssätt i kommande inlägg!

7. Övning ger färdighet

Låt eleverna arbeta med en övningsuppgift innan examinationen som är utformad på samma sätt som själva examinationsuppgiften. Jag brukar lägga fram ett ”case” som eleverna får diskutera utifrån de olika nationalekonomiska teorierna. Jag upplever att eleverna mer aktivt tillämpar kunskaperna och visar att man ”kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter”.

Lycka till med nationalekonomin!


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla