Instuderingsfrågor

  • Facit på din undervisning!

Dags att knyta ihop den berömda säcken i slutet av ett undervisningsmoment. Du har spikat datum för examination och skrivit ihop instuderingsfrågor till eleverna som du har i din hand. Du står framför gruppen och ställer dig frågan om de hängt med på allt? Är det något jag borde repetera? Du frågar runt men får mest svävande svar från eleverna. Du märker att några elever skapat ett delat dokument på nätet där de börja delge varandra sina anteckningar och får en idé: vi skapar ett delat dokument för alla. Du smyger undan dina instuderingsfrågor under din laptop och fäller upp skärmen istället…

Ganska snart ligger ett tomt delat dokument på elevernas lärplattform med rubriken ”Instuderingsfrågor”. Du projicerar dokumentet på duken framme vid tavlan och ber eleverna nu skriva sina egna instuderingsfrågor. De ska utgå från sina anteckningar och lärobok, om denna har använts. Frågorna växer nu fram ”live” och du får nu facit på din undervisning. Ganska snabbt kan du utifrån frågornas karaktär avgöra huruvida dina elever förstått innehållet i din undervisning eller inte. Du ser snart vilka ev. luckor som finns och kan anpassa repetitionsmoment utifrån denna kunskap om kunskapsläget i gruppen.

Givetvis kommer det finnas elever som skriver samma eller liknande frågor och lite trams kommer förekomma emellanåt. Du kan i den här situationen välja att dela upp gruppen så man skriver frågor om olika områden i undervisningsmomentet eller låta gruppen arbeta med olika sidor i läroboken som man koncentrerar sina frågor kring. Avslutningsvis går ni igenom frågorna tillsammans och nyttiga diskussioner om hur man formulerar bra frågor kan förekomma. Du ”kvalitetssäkrar” genom att stryka, justera och låta eleverna omformulera vissa frågor. När allt är klart låser du dokumentet och eleverna kan börja förbereda sig inför examinationen!


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla