Förvanska historien!

  • Kan dina elever ljuga? Introduktionsövning till källkritik

När man berättar i historiekursen på gymnasiet att det är dags för källkritik får man sällan stående ovationer och glädjeskrik från elevgruppen. Ämnet har de fått arbeta med under stora delar av sin grundskoletid och de svarar nästan som monotona zombies att ”Wikipedia är dåligt för där kan ju alla skriva” och ”Förstahandskälla är alltid bättre än andrahandskälla” etc. Hur hanterar man elever som förvandlats till källkritik-zombies?

För det första är det viktigt att poängtera för eleverna att det är skillnad på källkritik och källkritik. Historieämnet har ju en väl avgränsad metod där man ska utgå från 4 kriterier, som eleverna dessutom ska kunna tillämpa på olika historiska källor. För det andra är det spännande att faktiskt kunna se var historia ”kommer ifrån”. Med autentiska dokument och källor kan eleverna komma till insikt att det faktiskt har hänt – på riktigt! Mer om detta i kommande inlägg.

Tillbaka till våra zombies igen. Nu ska de själva få se hur lätt eller svårt det är att hitta på lögner och förvanska historia. Jag visar upp två olika texter, väl avgränsade i omfattning. Texterna berör två olika liknande historiska händelser, gärna ganska nära i tid. I detta fall hade jag valt olika händelser under hungerkravallerna 1917. En text lät jag vara oförändrad, medan den andra ändrades. Eleverna fick läsa båda texterna och fundera på vilken som var den falska. Helst ska man inte bara ändra siffror och enstaka ord, utan lägga till/förändra stora delar av ett händelseförlopp. I detta fall fick jag den korrekta informationen att framstå som mer häpnadsväckande än den text jag förändrat.

Nu ska eleverna enskilt göra om samma sak och hitta två olika liknande historiska händelser och helt enkelt försöka lura sina klasskamrater. En del kommer ha svårt att hitta händelser, det kräver en del förkunskaper. Här hänvisar jag till Wikipedia som ofta har länkar till relaterade historiska händelser. Även läroboken kan ge uppslag till händelser att välja bland.

Lyckades de då? Är dagens ungdomar bra på att ljuga och förvanska historia? Nja, de flesta hade ganska svårt att förvränga information och valde lätta vägen att ändra just siffror och enstaka ord. Kontentan blir ändå att det ska ganska mycket skicklighet och historiska kunskaper för att lyckas smyga in felaktigheter i artiklar på Wikipedia.


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla