Prova provet

  • Förberedelser inför skriftliga prov

Nationella prov som läcker ut eller enskilda lokala prov som ligger kvar i kopieringsmaskinen och kommer ut bland elever är ju problem som vi i skolan råkar ut för lite då och då. Att arbeta med fusk är viktigt för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet. Att innehållet på ett prov inte kommer ut i förväg är viktigt för att säkerställa att eleverna verkligen testas på sina kunskaper. Eller? Skulle vi inte höja resultaten om eleverna redan hade tillgång till proven i förväg?

Visst spetsar jag till det lite nu, men under senaste läsåret har jag i undervisningen arbetat med att hitta olika vägar för att eleverna ska lyckas bättre på skriftliga prov genom att de får se provet i förväg. Vid några tillfällen har vi genomfört testprov innan det ”riktiga” provet. Det har handlat om vanliga prov bestående av flera olika frågor på olika nivåer, men även prov med en eller få större utredande frågor.

Det huvudsakliga syftet är egentligen att eleverna ska känna sig så bekväma och lugna som möjligt vid det ordinarie provtillfället. Genom att ha sett upplägg, frågornas omfattning och karaktär och provets övergripande disposition kan eleverna istället ägna sin tid och energi åt att besvara frågorna. Detta är så klart inget nytt inom skolans värld. I många ämnen med nationella prov får eleverna öva på äldre prov för att förbereda sig. Konceptet är alltså i princip detsamma.

Det går så klart åt en del energi och arbete att formulera nya frågor och utforma testprovet. Det har passat in i de ämnen jag undervisar i (historia, samhällskunskap och geografi) där man ofta kan variera sig mer med t.ex. olika exempel eller texter som ska analyseras. Momentet kan med fördel ersätta arbetet med instuderingsfrågor då provet ju faktiskt fungerar som ett instuderingstest. Man kan också välja om man vill arbeta med provet under normala undervisningsförhållanden och låta eleverna hjälpa varandra eller enskilt låta eleverna få begränsat med tid att genomföra det som ett vanligt prov.

Ger man då eleverna svaren på förhand? Nej, du skapar istället en transparens kring bedömningsmomentet och mindre stressade elever!

”Nej, vi fuskar inte. Och även om vi gjorde det så skulle jag aldrig tala om det för dig.”

Tommy Lasorda


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla