Normer, normkritik och kritik av normkritiken

  • Synliggöra maktstrukturer i samhället i din undervisning

Efter tunga moment som nationalekonomi och internationella relationer brukar jag runda av SH2-kursen med ett brett arbetsområde jag kallar för ”Människan, makten och samhället”. Eleverna får välja olika tematiska fördjupningar som jag sedan förbereder och genomför. Ofta är idétorkan utbredd i elevgruppen och en lista på olika temaområden att välja mellan är på sin plats. Här finns verkligen möjligheten att ge utrymme åt förmågan att ”analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser”!

I år blev det tema lag och rätt, massmedier, konspirationsteorier och normer och normkritik. En tanke jag länge funderat på att testa är just att spela lite på fördomar och synliggöra dessa på ett konkret sätt. Tanken var att nyansera diskussionen om fördomar, koppla det till normer och se hur normer har makt över oss. Inför lektionen hade jag klätt mig i mjukiskläder och hittat en stil som var raka motsatsen till kavajen. Med min ”utklädnad” blev lektionen lätt att starta och just betydelsen av yttre attribut blev ingången i normdiskussionen. Givetvis kan man inte alltid spela på överraskningsmoment i sin undervisning, men jag kan ändå rekommendera att använda sig själv som försökskanin i klassrummet och spela på sin egen framtoning vid denna typ av ämnen.

Nästa steg var sedan att nyansera diskussionen om normer och gå vidare till normkritik. Med några filmklipp om vad normer är, elevernas egna erfarenheter och reaktioner på min utklädnad lyftes normkritik in som en naturlig uppföljning. Eleverna var väl insatta i problematiken och det kändes som de växt upp med normkritik. Därför blev steget lättare än jag trodde att växla över till just kritik av normkritiken.

Här gäller det att ha tungan rätt i mun och inte tappa eleverna i detta metaperspektiv. En nyckel för att lyckas är att hålla fast vid något konkret, i detta fall en debattartikel som gruppen fick läsa och reflektera kring. Utgången blev faktiskt bättre än jag hade kunnat föreställa mig just denna gång: Några elever lyckades faktiskt komma med kritik mot kritiken av normkritik. Hängde du med?


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla