När det enkla är det rätta

  • Att hantera historiebruk i undervisningen

Trots att historiebruk nu funnits med i våra styrdokument i ett antal år får jag en känsla att vi är många som fortfarande brottas med detta moment i undervisningen. Ämnet har nog diskuterats vid varje ämnesträff i någon form på min arbetsplats och frågorna är fortfarande många. Främst letar vi lärare fortfarande efter bra skolexempel och inte minst hur vi ska examinera våra elever i denna ganska avancerade förmåga.

Utmaningen jag hade nyligen var att lansera begreppet historiebruk eller historieanvändning för elever på ett praktiskt program. ”Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika”. Där har vi själva förmågan eleven ska visa upp. Citatet gäller A-nivå som ni nog märker.

För elever som från början inte är motiverade eller inte utvecklat sin analytiska förmåga är detta ett perspektiv på historia som kan vara minst sagt svårgripbart. Det fanns därför all anledning att lyfta ner konceptet på en enklare nivå. Som en kollega sa på ett ämnesmöte för några år sedan när vi diskuterade historiebruk, typologi och olika sätt att teoretisera området: ”Skjuter vi inte över målet nu?”. Visst hade han rätt. Egentligen handlar det ju ”bara” om att eleverna ska se och vara medvetna om att historia kan användas i olika sammanhang.

I samband med undervisningen om andra världskriget valde jag att plocka fram olika nutida bilder som på olika sätt kopplar till historia om andra världskriget. En nerklottrad valaffisch från 2006 med ”Hitler-mustasch” på partiledaren och svastika diskuterades. Hur används historia? Inledningsvis var eleverna frågande till frågan. När jag presenterade en förklaringsmodell om att det skulle t.ex. kunna handla om att svartmåla en person eller parti genom att koppla till en historisk person eller ideologi som av de flesta anses vara något negativt blev kommentaren ”räcker det?”.

Visst är det enkelt egentligen? När väl elever förstått konceptet kan man sen gå vidare med fler exempel och kanske t.o.m. bli både utförlig och nyanserad i sina resonemang…


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla