Kartan – ett självklart hjälpmedel

  • Exempel på introduktion av kartografi

Geografi är ett ämne som definitivt hamnat i bakgrunden under de åren jag arbetat i skolans värld. Det är därför dags för lite konkreta tips om hur man kan arbeta i detta ämne. Jag tänker mig att tipsen passar såväl högstadiet som gymnasiet i detta fall då det gäller introduktion i kartor och kartografi.

Publicerad Av

När man ska introducera kartografi så går det inte att undvika det faktum att den fysiska kartan idag lyser med sin frånvaro i de flesta hem. Bilsemestern planeras framför datorskärmen och när vi ska hitta rätt till en affär eller vän som har flyttat är mobilen och GPS det naturliga valet för våra elever. Trots det måste man dock ändå förstå hur man konstruerar kartor och vilka utmaningar det innebär att avbilda vår omvärld på en karta – oavsett fysisk eller digital.

En enkel övning att starta upp momentet är att dela ut ett tomt A4-blad och låta eleverna göra en egen karta över sin väg mellan hemmet och skolan. De ska tänka att någon utomstående ska kunna använda kartan för att hitta från elevens hem till skolan. Initialt uppfattas uppgiften som simpel och kanske t.o.m. lite barnslig, men snart inser många att det var lättare sagt än gjort. Flera kommer inse att det är svårt att välja bra symboler och några kommer inse att pappret inte räcker till. En mängd olika övervägande behöver göras för att det i slutändan ska bli en användbar karta.

Momentet kan du som lärare sedan återkomma vid flera tillfällen, t.ex. när du ska diskutera skalan och hur man skalar ner en stor yta till en översiktlig karta. Flera elever har då redan själva insett problematiken när de stött på hinder i sin egen kartframställan. Även vilken information som ska finnas med på en karta är överväganden man måste ta ställning till. De kan nu kritiskt se tillbaka på sina egna alster och se vad man lyckats med och var man begick olika misstag.


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla