Måste man kunna årtal?

Elevers förståelse för historieämnet

Frågan i rubriken hör nog till en av de vanligaste man som historielärare kan få. Inför en examination kom frågan och jag tog mig tid att tänka efter innan jag svarade. Svaret blev nog inte riktigt det som eleven hade hoppats på eller förväntat sig. Mitt korta svar är ja! Mitt längre svar var mer nyanserat…

Publicerad Av

Vid ovanstående situation gavs tillfälle att tillsammans med eleven reflektera över både årtalens funktion i ämnet men även hela ämnets syfte och mål. Varje ämne har sina begrepp och verktyg. I svenska är det t.ex. grammatik och textanalys, matematiken har sina räknesätt och ett viktigt verktyg i historieämnet är ju årtalen. Dessa fungerar lite som ”klädnyporna på den låga tidslinan”. Att arbeta med tidsuppfattning och epoker är väsentligt för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig ämnet.

Många gånger känns det som om undervisningen handlar lika mycket om att förstå hur man ska arbeta med historia som det faktiska historiska ämnesinnehållet. Kan du få dina elever att förstå ämnets syfte har du nästan vunnit. Att frigöra eleverna från idén om att historia handlar om att lära sig historiska händelser och kunna återge dem är verkligen inte det lättaste. På senaste tiden har jag märkt att jag allt oftare refererar till elevernas eget beteende i olika situationer och försöker etablera en känsla för att de som levde i historien är lika mycket människor som eleverna själva: ”Hungriga människor gör uppror, hur agerar ni själva när ni är hungriga?”. Kan man sedan koppla tillbaka till undervisningen om romarrikets ”bröd och skådespel” kanske en del kan börja se att historia faktiskt lär oss förstå mänskligt beteende!

Att i detta breda sammanhang lyfta in årtal och enskilda historiska händelser kan därför för elever ses som mindre viktigt och onödigt. Att kunna analysera händelser och se de breda sammanhangen är omöjligt utan den historiska kunskapen. För att jämföra den amerikanska revolutionen med den franska bygger på att du vet när de ägde rum. Årtalen behövs lika mycket som de breda sammanhangen. Det ena behöver alltså inte utesluta det andra!


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla