På andra sidan katedern

  • När läraren blir elev

Har jag uppfattat uppgiften rätt? Vilka sidor gäller till provet? Vad händer om jag inte lämnar in i tid? Får man komplettera? Hur många sidor ska jag skriva? Vad krävs för ett godkänt?

Frågorna återkommer ofta och hör till standardrepertoaren bland våra elever. De är så vanliga att man kanske inte alltid lyssnar till dem och förstår vad eleven egentligen vill ha svar på. Skillnaden nu är att det är jag själv som ställer dem! Detta är mitt sista inlägg som ämnesspanare eftersom jag nu själv befinner mig på andra sidan katedern.

Publicerad Av

Under de senaste veckorna befinner jag mig på en ny utbildning i samband med att jag beslutat mig för att sadla om och lämna läraryrket. Beslutet har varit svårt att fatta men nu börjar en ny resa för mig. Att parallellt under en övergångsfas arbeta kvar som lärare har varit väldigt nyttigt. Att byta plats mellan sidorna på katedern är något som alla borde prova på. Plötsligt ska man själv bli bedömd! Att se undervisningen från ett elevperspektiv gav mig många nya insikter och bekräftade några redan befästa sanningar.

Jag vill därför avslutningsvis ge er några saker i punktform att tänka på ”från andra sidan katedern”. Vissa självklarheter kanske, men det finns ändå fog för att belysa dessa lite extra:

  • Du är där för eleven! Se undervisning som ett teamwork där ni tillsammans faktiskt ska klara av en kurs.
  • Var tydlig kring examinerande moment. Upprepa uppgifter flera gånger, gå igenom upplägg flera gånger och förklara syfte och upplägg på fler olika sätt.
  • Repetera ofta! Tappa inte tålamodet.
  • Ge feedback ofta och på olika sätt. Det kan räcka med ett ”bra jobbat” till gruppen efter en lektion.
  • Utnyttja eleverna. De sitter ofta med outnyttjade resurser som kan användas i undervisningen. De kan också hjälpa varandra, ge varandra respons och feedback.
  • Erkänn när du gjort fel eller missat något. Detta skapar ofta ömsesidig empati och bekräftar att lärare också tillhör den mänskliga rasen.

Tack för denna tid som ämnesspanare, det har verkligen varit ett minst sagt stimulerande uppdrag! Jag lämnar världens bästa yrke och vet att ni som stannar kvar kommer göra ett utmärkt jobb. Sverige har en suverän lärarkår som kommer fortsätta leverera goda resultat och lyfta våra elever till nya nivåer. Vem vet, jag kanske kommer tillbaka i framtiden…


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla