Lunch med Lindberg: Yrke vs Akademi

Vilka är säkra på att lärare behöver just lärarutbildning, vad ska den innehålla och var äger den egentligen rum, i praktiken eller på akademin?

Vi är på Skolforum Länk till annan webbplats.och Owe Lindberg (Red. Länken fungerar inte längre.) berättar om sitt bidrag till den rykande färska antologin ”Utbildningsvetenskapens kärna” (Red. Länken fungerar inte längre.). Owes bidrag diskuterar om det behövs en lärarutbildning eller ej, ”teacher education vs not”. Sen äter vi lunch med Owe.

Lärare utbildas i två skolor, i Akademin och i Yrket. De två har inte så bra kontakt. Det finns ingen akademisk kunskap som är onödig för läraren när hon kommer till Yrket. Men det läraren lär sig i Yrket, förstås inte riktigt av Akademin.

Det var förstås likadant för 50 år sedan men med det gjorde mindre då eftersom lärare kände sig säkra och trygga is in yrkesroll i kraft av sin akademiska bildning. Annat är det nu när var och varannan människa har läst på universitetet.

En lärare hanterar varje stund situationer som är oerhört komplexa. En utövande läkare möter lika stor komplexitet endast vid akuten när det skett en naturkatastrof eller större olycka ...

Hur gör vi lärare? Hur gör vi för att få ord och förståelse för det komplexa? Tänk bort lärarutbildning som något man gör under fem år och sedan använder. Inse att yrket till viss del växer fram med beprövad erfarenhet. Låt fler lärare forska och sätta ord på sin yrkesutövning. Koppla ihop akademin med yrket.

/Johanna Lundström & Magnus Blixt


Johanna Lundström

Gymnasielärare i kemi och biologi, doktor i biokemi och tidigare kemiforskare.

Mejla