Världens sämsta skitskola?

Skolan och skolans resultat är i fokus just nu. Hur kul blir det på en skala att se det sista programmet om ”Världens sämsta skitskola” kvällen före julafton?

Vem har sagt följande i veckan som gick:

”Det är svårt att uttala sig om siffrorna på en generell nivå men de här åren har naturligtvis präglats av återhållsamhet. Jag utgår från att alla kommuner har försökt handskas med …….
på ett långsiktigt och förståndigt sätt”

Är det:

  • Skolverkets generaldirektör Anna Ekström som uttalar sig om verksamhetsnära forskning i skolan
  • Utbildningsminister Jan Björklund som uttalar sig om varför så få lärare ägnar sig åt forskning i tjänsten
  • F d utbildningsminister Göran Persson som uttalar sig om varför för många kommuner inte satsar på forskning som en del av verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring.

Sug på den karamellen en stund!

Skolan och skolans resultat är i fokus just nu. Hur kul blir det på en skala att se det sista programmet om ”Världens sämsta skitskola” kvällen före julafton? Lite synd att första delen gjordes förra halvåret när den nya läroplanen stod för dörren och analysen av respektive skolors och kommuners resultat gäller gamla betygsskalan, som har ett faktiskt bäst före datum. (Stackars Eskilstuna!)


Man kan ju undra hur många lärare:

  • som står i kö för att börja djupintervjua de elever som nu går i femman och som får sina första betyg i december 2012 och analyserar deras resultatutveckling till och med det år de slutar den nya gymnasieskolan;
  • eller följer kollegorna i mellanstadiet som inte satt betyg sedan förra århundradet och hur kommuner arbetat som har satsat 104 timmar eller mer på kompetensutvecklingsinsatser för den här gruppen
  • eller undersöker hur kommunerna x, y och z i sitt huvudmannaskap för skolan genomför och kvalitetssäkrar arbetet med den nya betygsskalan och de tillhörande kriterierna så att eleverna får en likvärdig bedömning

Vill man ta del av forskning om DET SOM ALLA PRATAR OM nämligen enskilt drivna skolor ur olika aspekter så kolla Anders Fredrikssons avhandling ”marknaden och lärarna Länk till annan webbplats.” och Jenny Kallstenius ”De mångkulturella innerstadsskolorna” Länk till annan webbplats.

Alla vi som gillar ett statligt huvudmannaskap för skolan läser förstås ”Professionens problematik” av Johanna Ringarp Länk till annan webbplats. hela härliga helgen

Rätt svar är förstås:
Ingela Gardner Sundström – en riktig luring alltså.
Läst i Tidningen VISION, nr 8 2011.
Avtalsrörelsen 2012 är verkligen på G
Katarina Larson


Katarina Larson

Adjunkt

Mejla