Entreprenöriellt lärande

Utvecklingssamtalen för våren drar snart igång och alla, många skriftliga omdömen ska ner i lärplattformens digitala verktygslåda för att transformeras till nya IUP:er. Tur att man får sätta fokus på entreprenöriell pedagogik ett tag.

Publicerad Av

Åsa Falk Lundqvists lätt provocerade artikel ”Entreprenöriell pedagogik – varför det? i Grundskoletidningen, nr 6 2011, vars hela nummer handlar om entreprenörskap, vänder bilden av skolan upp och ner.

Som läsare och lärare kan man inte köpa alla förklaringsmodeller om hur dagens skola fungerar, men författaren skruvar ändå många bollar rakt i krysset. Hon talar bland annat om lärandestrategier, förhållningssätt och ledarskap i klassrummet som alla lärare har åsikter om.

Entreprenöriellt lärande är ett påforskat område och senast våren 2011 kom Annica Otterborg, Högskolan i Jönköping, ut med en avhandling med titeln Entreprenöriellt lärande Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande. Kolla pp:n som ger en utmärkt genomgång. Otterborg tar fasta på teambuilding och lära i olika sociala praktiker.

Entreprenöriellt lärande – är det inte det där med att starta nya företag? Nej, inte främst. Kanske i inledningsfasen, men inte längre. Begreppet kan synas vara svårt att definiera och vem har tolkningsföreträde? Otterborg har en och jag hittade en liknande i Grundskoletidningen:

Ett undervisningsprojekt där kunskapen sätts i ett sammanhang och de lärande- elever och lärare- drivs mer av inre än yttre motivation och inbegriper ett aktivt samarbete med aktörer och mottagare utanför skolans värld.

Det bästa är ändå, som Eva Leffler och Erika Åberg skriver, att allt hänger ihop!

”Entreprenöriellt lärande” och ”Lärande för hållbar utveckling” går sida vid sida, hand i hand. Forever!


Katarina Larson

Adjunkt

Mejla