Bliv din egen lyckas smed

Jag var med på ett seminarium under ledning av Astrid Pettersson, och kände hur utvecklingstrådarna spann i rummet. - att göra det väsentligaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det väsentligaste.

Tänk på en bok. Tänk på vilken bok som helst. Tänk på ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

Tänk på ett tal. Tänk på vilket tal som helst. Tänk på 104: 90+14; 20 x 5 +4; 64+40. Raden av möjliga kombinationer vars summa är 104 är mycket lång.

Tänk på en lärare. Tänk på vilken lärare som helst. Tänk på en lärare som tror sig ha 104 timmar i kompetensutveckling per verksamhetsår som bara försvann. Tänk sedan på alla år du arbetat i skolan med detta utvecklingsmått som bas…

Är du också mer än ”fed up” på kommunens pyttelilla kassa för kompetensutveckling som ger den förhöjda kvalitetsnivå som den yrkesverksamme läraren behöver. Är det kanske dags för en ny datasatsning där du är verksam? En till en? Tre får två? Eller blir det hjärt &lungräddning en halv dag i juni?

Spana in ”GENSVAR FÖR LÄRANDE” – Rapport med utvecklingsartiklar från en forskningscirkel. Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Här finns modellen för lärande bedömning& lärande undervisning med utvecklingsområden bakåt, framåt och ”feed up” mot styrdokumenten.

För oss som bor på landet och har långt till en professor i pedagogik som kommer till en forskningscirkel - ger rapporten på 90 sidor verkligen mersmak. Så enkelt, så kostnadseffektivt!

  • Ta tillbaka tiden som gått förlorad i den pressade dokumentationshysterin!
  • Samla ämneskollegor, ställ adekvata frågor och reflektera över forskningsresultat i ljuset av en undervisning nära dig!
  • Satsa på kamratbedömning och metakognitiva processer!
  • Satsa på konstruktiva samtal som ger gensvar!
  • Låt undervisningen på din skola bli den som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.