PSG och Konsten att sticka

En avhandling om stickning med nyckelord som: lärande, identitet, performativitet, craftivism, medborgarskap, och slöjd. Högaktuellt om identitetsskapande processer alltså. En avhandling om nya perspektiv på lärande utanför formella rum och hur ämnet slöjd i skolan kan (och bör) påverkas av det som händer där utanför.

Hur hamnade jag där? På en fotbollsplan i Paris?

"Äntligen” tänkte jag när jag såg titeln på Marie Kochs avhandling:

”Jeg strikker, derför er jeg”

I Kochs litteraturlista dyker förstås Roger Säljö upp (i predikstolen) och då måste jag ut och granska det sociokulturella perspektivet av lärande vilket Säljö utvecklar och Koch själv använder. Den sociala omgivningen och kulturen är det som är mest avgörande för hur individens lärande och utveckling sker säger förf. Ta ett kik i: Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. (2000) och Lärande och kulturella redskap. Om processer och det kollektiva minnet. (2005) Ligger väl fortfarande på Lärhögskolornas topp 10.

Mest intressant tycker jag det är att följa vad Säljö anför om ”Läsfärdigheter i går och idag” Denna artikel fanns att läsa långt före den dagsaktuella debatten om svenska elevers läs- och skriv- tapp. Receptet på framgång finns i kommande nummer i Skolvärlden:

"Ingen större konst krävs – det är bara att sätta igång att prata texter – då börjar eleverna förstå och ta till sig innehållet. Varje elev måste få en halvtimmes lästräning per dag under skoltid," skriver Lena Persson, gymnasielärare i Staffanstorp.

Tillbaka på Zlatans hemmaplan: (På en kyrkogård i närheten ligger kvarlevorna efter René Descartes vars kännetecken är ”Cogito ergo sum” – Jag tänker, alltså finns jag (till) - och som ovan nämnda Koch parafraserar)

Tänk om det blir boken om Zlatan som vänder matchen om svenska elevers resultat och vänder underläget 0-4 till minst oavgjort ...