På spåret

Det är Catharina Tjernberg i sin avhandling om läs- och skrivlärande; en praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken. Hur ser lärarens eget lärande ut? Vad ligger till grund för dennes pedagogiska uttryck? Finns det förutsättningar i den pedagogiska miljön som kan tänkas främja ett reflekterat yrkeskunnande?

Alla unga och halvgamla undervisare kan hämta inspiration för hoppfullt processarbete och positiva framgångsfaktorer. Julafton i maj! Toppen att få läsa och reflektera över den tysta kunskap som finns hos erfarna och skickliga lärare men som ofta stannar i klassrummet och inte berikar andra. En påminnelse till alla oss som finns i skolan året om och som kanske inte ropar ”Eureka” efter varje lektionspass.

Läs och skrivlärande- finns det något viktigare-?

 Författaren illustrerar väl den skicklige lärarens väg till framgång och framhåller att förutsättningen att kunna möta variationen av elever i klassrummet är lärarens förmåga att anpassa metoder och arbetssätt till den enskilda eleven och att organisera och genomföra undervisningen. Inget hokuspokus utan tydliga mål tillsammans med en god yrkeskompetens

Tjernberg hänvisar till en rad forskare bl.a. Löwing (2004); Fischbein och Österberg (2003); Pressley (1998) som menar att det är nödvändigt att eleverna får adekvat hjälp från sina lärare om de ska kunna nå kursmålen.(sic) Uppmuntran och engagemang är nyckelord. Det innebär att lärarna har ämneskunskap som är relevant för professionen och också kan undervisa på ett sådant sätt att eleverna utvecklar kunskap. Vikten av att läraren synliggör lärandeprocessen genom att agera modell och visa i handling betonas. Interaktion mellan elevens förutsättningar och en anpassning av den pedagogiska miljön, som Fischbein och Österberg (2003)benämner kvalitativ personalisering

Hur når vi dit? Du och jag och alla andra?

Tjernberg redogör för vad och hur framgångsrika skolor arbetar. (Crawford och Torgesen (2006)  När såg vi en ”Lässpecialist” i Svedala senast? Utveckla mentorskap, kollegialt samarbete och reflekterande samtal! Absolut viktiga komponenter i vår yrkeskompetens! Hitta ditt guldkorn!

Varför finns det inte en forskande lärare, bron mellan teori och praktik, i alla kommuner?


Katarina Larson

Adjunkt

Mejla