Yes we can

När jag vinkade till Kungen igår vid Nyköpings slott och försökte minnas den småroliga trudelutten med lustiga ord, man ska sjunga vid ett majestätsbesök, kom jag osökt att tänka på alla lärares oförtröttliga och ständigt aktuella arbete med Värdegrunden och Mänskliga rättigheter.

Såg på tv i morse att kungaparet och president Obama skulle utbyta gemensamma erfarenheter under en rolig halvtimma på Stockholms slott. Det är väl bara att förutsätta att skolan och arbetet med klimatfrågor och hållbar utveckling var på tapeten efter respektive delegations olika skolbesök under onsdagen.)

Riktig kompetensutveckling kan vara sällsyntheter under de dagar som avslutar och påbörjar arbetsåret kan man tycka. Är det bara otur att inte få ” …i genomsnitt 104 timmar” det här läsåret heller?  Hade iaf den stora lyckan att få ta del av gymnasieskolans dag om tolerans och globala hållbarhetsfrågor i samarbete med Den Globala Skolan och Forum för Levande historia.  Christer Mattsson framställning lämnade ingen oberörd. Teskedsorden och Lovisa Fhager Havdelin kom med klokskap. Det är väl ingen som har missat ”Uppdrag Demokrati” på hemsidan www.levandehistoria.se Länk till annan webbplats.  eller det nyhetsbrev som alla kan prenumerera på.

Skolinspektionen redovisar i en rapport (2012:9 ) www.skolinspektionen.se/demokrati  om skolan bidrar till att eleverna tillägnar sig och utvecklar de grundläggande värden, kunskaper och förmågor som de behöver för att kunna leva och verka som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.  Hur ska vi som arbetar i skolan skapa en miljö där självreflekterande samtal och - diskussioner är vardag? Där vi gör skolan verklig för varje elev? Där likvärdigheten är ett måste.


Katarina Larson

Adjunkt

Mejla