Fast i valideringsträsket

Är du fast i Valideringsträsket så här i de skriftliga omdömenas gladaste tider! Kanske finns oklarheter på skolan om vad varje lärare bör nedteckna och synliggöra inför klassernas utvecklingssamtal, som brukar ligga på rad vid denna tid på året.

Rektor beslutar om IUP fortfarande ska skrivas och spänningen stiger när det magiska datumet 19 nov närmar sig då lärarna bara kan sätta ett kryss och lämna några kommentarer i skolans digitala lärplattform om hur nära eller långt ifrån varje elev ligger i de olika kunskapsnivåerna! MISSA INTE Astrid Pettersson, professor i pedagogik på Stockholms universitet, på Kunskapskanalen 26 oktober kl. 10:00, (eller när som helst på webben så klart) när hon talar om bedömning av kunskap.

Mer matnyttigt om bedömning, närmare bestämt skrivbedömning i svenska på gymnasieskolan, finns att läsa i Gustaf Skars avhandling ”Skrivbedömning och validitet. Fallstudier av skrivbedömning i svenskundervisning på gymnasiet”, från Stockholms universitet.

Mycket intressant att följa tre klasser och tre lärare och deras väg mot betyg. Författaren vill bredda likvärdighetsperspektivet till att gälla mer än tillförlitlighet i bedömning. Han framhåller att möjligheten att lära sig är avgörande för att betygen skall uppfattas som legitima.

När avhandlingen skrevs har en ny betygsskala ersatt den gamla. Lärare i årskurs 6 betygsätter sina elever. (Jag minns det som igår när jag 1973 fick betyg i sexan och min femma i matte, från åk 2, inte var kvar …) Båda åtgärderna, säger Skar, har fört med sig intensiva debatter och skildringar i media av lärares och elevers arbete med de nya redskapen. Termerna: återkoppling, bedömningsmatriser, formativ och summativ bedömning finns säkert i allas medvetande. (Tänk på vad du ska svara när rektor i årets lönesamtal frågar hur du arbetar med formativ bedömning) Skrivbedömningsforskningen undersöker och problematiserar för övrigt alla delar som har med mätning av skrivförmåga att göra. Jag gillar Skars begreppsanalyser och att han ger Hattie och ”Visibel Learning” en känga. Författaren ställer tre frågor: Vad gör lärare när de bedömer skrivande?  Vad gör lärare när de undervisar i skrivande? Vilken är relationen mellan undervisning och bedömning?

Hur fungerar likvärdig bedömning på din skola?