I den stora sorgens famn

finns jag idag och det omöjligt att inte beröras av Minnet av den fredsomstålade världsmedborgaren Nelson Mandela och hans livslånga kamp för demokrati och allas lika värde.

Publicerad Av

Steget är långt till en avhandling från Jönköpings Högskola om det som verkar finnas på våra skolor och som vi också måste förhålla oss till: en för alla – (inte alla för en!) Håkan Fleischer och hans avhandling ”Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan” sätter en väckarklocka på hur ENTILLEN påverkar oss i skolan.

Martin Tallvid skrev ju senast om Skolverkets rapport om datoranvändningen i skolan. Jag fastnade i förordet där Fleischer säger: ”Avhandlingen diskuterar också hur en -till- en påverkar elevers sätt att uppleva sitt lärande i en situation som präglas av flexibilitet och ständigt nya förutsättningar för lärande” (Du måste vara flexibel, lille vän, annars går du miste om höga lönepåslag) Undervisarna har säkert sin upplevelse om vad eleverna gör och verkar lära sig.

Skolan är en funktion och spegel av samhället menar Fleischer. Datoriseringen, och globaliseringen med hjälp av internet påverkar i mycket hög grad skolan. Han går vidare, i Sälgös, fotspår, och anför, att skolan är utsatt för ett högt förändringstryck på grund av tekniken. (på samma sätt som andra tekniker även har påverkat synen på kunskap och lärande) Fleischer visar oss på ett förändrat kunskapsbegrepp – det performativa- men även den stretchade kunskapen. Roligt att läsa mer om den digitala kunskapens olika nivåer och hur eleverna uppnår ”e-säkerhet” genom att utforska ämnesområden, att uttrycka sig, att kommunicera att organisera. Kommer du ihåg när du själv gick i skolan och skulle skriva ett arbete om ”Josef Stalin” eller ”Utvecklingen i Kina”.

Lärarnas – undervisarnas- kompetensutveckling får en välförtjänst känga. Hur ser den ut nuförtiden? Lörnit för alla? Jobbar vi  med kunskapsbildningens kvalitet och villkor nästa studiedag? 


Katarina Larson

Adjunkt

Mejla