Skolans uppdrag?

Kanske inte just nu när alla snackar guldSKidor och KALL(vall)A. Själv är jag helt insnöad på det där med likvärdig skola ...

Publicerad Av

... där

  • undervisningen inte utformas på samma sätt överallt
  • det finns olika vägar att nå målen
  • hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar och behov
  • ett särskilt ansvar finns för elever som är i behov av särskilt stöd

och passar på att glida ner i några nya avhandlingar (jan-14) mellan de blågula skidstafettvinsterna:

Ulli Samuelsson, Jönköping Högskola, skriver om IKT och skolans uppdrag med nyckelord som digital ojämlikhet, digital inkludering, digitala klyftor, tekniskt kapital, digital kompetens och likvärdig utbildning i sin avhandling - Digital (o)jämlikhet IKT- användning i skolan och elevers tekniska kapital - Lättläst. Ger mersmak. Sätter EU:s nyckelkompetenser i rätt sammanhang också. Samuelsson beskriver utförligt fem dimensioner av digitala kompetenser och jag fastnar genast för IKT och lärstrategier.

Om digital kompetens är Förmågan att kunna använda digital teknik och ha tillräcklig kunskap om tekniken för att kunna fungera i och påverka samhället. Vad betyder den definitionen i så fall i förhållandet till lärares så kallade ”kompetensutveckling” - 104 timmar i anslutning till elevernas skolår? Inte mycket, verkar det. Skolinspektionen konstaterar att satsningar på digitala medier i skolan sällan följs av motsvarande digitala och ämnesdidaktiska kompetens.(2012) Det är i relation till ämnen som skolan kan ge eleverna en likvärdig digital kompetens som skapar möjligheter för dem i framtida yrkes- och samhällsliv konstaterar Samuelsson.

Arbetar du också på en sällanskola i en sällankommun? Om svaret är ja så missa inte Dan Åkerlund, Åbo Akademi, när han skriver om Det Stora Paradigmskiftet...


Katarina Larson

Adjunkt

Mejla