Smartare än en femteklassare?

Det är den stora frågan just nu. Alla elvaåringar som glänser i kapp och spöar tillräckligt många vuxna så att det blir riktigt, riktigt pinsamt. Finns det en delad bild om och av skolans resultat?

Bo Jansson säger i Skolvärlden: ”Det är tyvärr så många lärare som vittnar om att elever som behöver extra stöd inte får det. Och det trots att vi vet att ju tidigare eleven får extra stöd för att knäcka läskoden, desto bättre blir förutsättningarna för hela skolgången

mer från www.lr.se

”...var tredje mellanstadielärare upplever att de har för lite eller ingen utbildning alls i läsförståelsestrategier. Motsvarande siffra för lågstadielärare är drygt 20 procent. Och bara varannan låg- och mellanstadielärare har fått fortbildning i läsförståelsestrategier de senaste fem åren.”

PISA- fiaskot är ett faktum, MEN ELEVERNA TRIVS enligt nästa undersökning. TV visar välmående och välartade ungdomar från Kramfors som enhälligt intygar att tisdagar är dagen då alla elever får vara med och ha inflytande. På #dinröst på onsdag ska lärare och politiker tala ut om den uppkomna situationen. "Vad tror du att det händer sen?" för att citera en gammal sagotant.

Det är inte utan att det stora vemodet rullar in

Jag läser två nya avhandlingar från Karlstads Universitet iaf. Yvonne Liljekvists om matematikuppgifter. Länk till annan webbplats.

-Är matematikens uppgift matematikuppgifter?- Ytterligare en avhandling om designforskning

- specifikt riktad mot att utforma och förbättra undervisningen. Bättre möjligheter att lära helt enkelt. Det är mer än länge sedan jag studerade matematik på gymnasienivå, men Lindkvists text ger ändå en aha-upplevelse. Matematikuppgifter är centrala i matematikundervisningen. Det är därför viktigt att öka kunskapen om matematikuppgifter och hur dessa kan bidra till elevers möjligheter att utveckla sin matematiska kompetens. Och Mikael Bergs om centrala begrepp i skolämnet historia, som Johan redan tagit upp på forskarbloggen. Har med växande intresse följt både lärarnas ämnesbiografier och deras resonerade och ämnesdidaktiska synsätt.


Katarina Larson

Adjunkt

Mejla