Var och hur samarbetar vi bildlärare?

Emellanåt har jag fått svara på hur jag håller mig uppdaterad som bildlärare, vad gör jag på ämneskonferenstid? Den tiden förlägger jag ofta till andra tider än på avsatt tid på schemat.

För att undervisa om bilder som handlar om makt, kön, identitet och klass så kräver det bland annat att man hänger med i samtida bilduttryck, samtida konst och i medielandskapet. Här blir sociala medier och nätbaserad omvärldsbevakning viktig. Vi bildlärare arbetar ofta utan ämneskollegor men våra kollegor finns därute - på forum och på sociala medier. Om vi bildlärare organiserar oss vettigt så kan vi vara starka tillsammans och ha vår ämneskonferens online. Om vi bidrar till ett bra flöde tillsammans.

Då jag är både bild- och slöjdlärare kan jag jämföra de nätbaserade kontaktytorna lite. Nationellt resurscentrum för slöjd Länk till annan webbplats. håller ihop sitt ämne och har ett engagerat flöde med ca 4000 medlemmar. I bild är det mer splittrat. Bildrummet - inspiration för bildlärare Länk till annan webbplats. ca 3000 medlemmar, Bildlärarnätverk Länk till annan webbplats. nära 2000, Bildlärare tipsar varandra Länk till annan webbplats. ca 2000, Bildlärarnätverket Länk till annan webbplats. 500, sen finns ett tiotal till med ett par hundra medlemmar var.

I mitt sociala medier- flöde har nyligen slöjdlärarportalen.se Länk till annan webbplats. samt musiklärarportalen.se Länk till annan webbplats. flaxat förbi. Jag blev positivt överraskad av båda portalerna som har ambition att vara en brygga mellan utbildning, forskning, fortbildning, studenter och verksamma lärare och det är universitet och högskolor som den utgår ifrån. Det är för mig väldigt välkommet att samla ihop artiklar och forskning på ett ställe. För skojs skull skrev jag in bildlärarportalen.se (Red. Länken fungerar inte längre.) och se där – den fanns! Här var innehållet skralt och den hade inte alls kommit igång. Jag skrev till en av kontaktpersonerna som tyvärr pensionerat sig. Jag hoppas verkligen att någon tar över stafettpinnen och att portalen kommer igång.

I lärarportalerna ovan fanns det även en flik för lektioner och forum. Lektion.se Länk till annan webbplats. var tidigt ute med ”dela med sig-kulturen” likaså Google-gruppen ”textillärarlistan Länk till annan webbplats.” i regi av Inger Möller Degerfält. Sedan dess har sociala medier brakat loss. I musik, slöjd och bildlärar-portalerna har inte forumen/lektioner kommit igång. Fördelen med forum på Facebook är att vi kan vara snabba – vara kollegor till varandra! Fast ute i landet. Du kan slänga ut ”akuthjälp” och få svaret inom några minuter eftersom så många fler är online.

I Facebook-forum kan man numera söka i forumen, men att komma överens om nyckelord, tagga dem, sortera och kategorisera är enklare i webbaserade forum. Då menar jag återkommande frågor till exempel om inköp, hur man tolkar ett kunskapskriterium, hur man gör med elever som arbetar extremt långsamt, att samla argument varför man har bild i skolan. Sådant som jag tror skulle må bra av att redas ut och göras sökbart.

Det ”utvidgade kollegiet” på sociala medier har börjat spreta och i bildämnet riskerar forumen vattnas ur. Om jag vill tipsa om något, eller få hjälp - i vilket/vilka forum ska jag då satsa att lägga in min fråga i. Om vi bildlärare vill ha en bra plats att för fortbildning, ämneskonferens och kollegialt samarbete då tror jag att vi aktivt ska försöka samla oss. Därför hoppas jag att Bildlärarportalen kommer igång för jag tror Sveriges bildlärare behöver den. Då kan den systematiska ämnes- och yrkesutvecklingen få sprutt framåt.

I vems regi ska då denna boll tas upp? Under mina 20 lärarår har endast ett fåtal stadsdelar haft fungerande ämnesnätverk i bild/slöjd och jag tror att det istället ska upp på nationell nivå där vi är tillräckligt många bildlärare.

Jag har stött på stackexange  Länk till annan webbplats.som är en sorts forum som är självreglerande och fördjupande till sin art. Titta till exempel på den här för kemilärare Länk till annan webbplats. eller den här för engelska som andraspråksinlärning. Länk till annan webbplats. På Area 51 Länk till annan webbplats., startplatsen, så kan man starta upp forum - men om jag förstått det rätt behöver man snabbt få mycket trafik och vara många aktiva användare för att forumet ska få publiceras. Vill du hänga på?


Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla