Språkutvecklande arbetssätt i bildämnet.

Tiden är knapp för oss bildlärare. Med 1-timmeslektioner en gång i veckan vill jag att eleverna ska få koncentrera sig på att göra bilder. På något sätt ska eleverna även hinna utveckla ett ämnesspråk, vi ska också hinna se på bilder och utveckla resonemang i bildanalys och bildtolkningar. Här beskriver jag några elevaktiva arbetssätt, och koncentrerar mig på användningen av laminerade bilder och rubriker i undervisningen.

Laminerade bilder

Jag vill puffa för laminerade bilder i bildsalen. Jag har faktiskt klippt ut bilder ur konstböcker och laminerat – för det är sällan eleverna har tid att ägna sig åt bokstudier med den korta tid vi har. Vi har skolans bibliotek mitt emot bildsalen, och det är bättre att besöka den. I bildsalen är det mera hands-on. Bokhyllan har därför fått flytta ut. Bilderna sorterar jag på olika sätt till olika övningar. Det blir utgångspunkt för att se på många bilder och att lära sig prata om bilder. Här är några exempel:

Presentera sig för gruppen och motivera vald bild.

När jag möter en ny klass har de fått välja en bild från en stor hög mitt på golvet. Sittande i en cirkel runt om högen har var och en fått presentera sig med namn och säga någonting om varför de valde den bilden. Det har varit ett bra sätt att lära in nya namn för alla genom att koppla ihop bild och person samtidigt som eleverna genast fått prova på ett avslappnat sätt att prata om bilder.

Beskriva och rita i par

Jag har låtit eleverna välja bland olika bilder men inte visa någon annan vilken bild de valde. Därefter har de fått sätta sig två och två. Den ena eleven ska nu beskriva bilden för den andra eleven. Den andra eleven försöker rita upp bilden. Båda eleverna kan hjälpas åt att fråga varandra om bilden för att ritningen ska bli så exakt som möjligt. Sen byter de så att den andra får prova att rita.

Bilderna kombineras med laminerade rubriker.

  • Låt eleverna sortera bilder på tidslinjer, på världsdelar.
  • Låt eleverna kategorisera bilder med olika syften som nyhets-, informations-, konst- och reklambilder. ”Dokumentära bilder” och ”Arrangerade bilder”. Reklambilder med olika retoriska grepp.
  • Olika djupskapande begrepp – enpunkt-, tvåpunktsperspektiv…

Gruppindelning med bild

Lägg ut rubrikerna på var sitt gruppbord och låt eleverna dra var sin bild när de går in i salen. Låt dem leta reda på vart de ska sitta. Jag instruerar mina klasser att hjälpas åt med de bilder som eleverna inte kan placera.

Bedömningskvalitéer i rubriker

Jag samlar elevexempel och avidentifierar dem för att kunna använda likadant som de laminerade bilderna. På så sätt kan jag i början av ett arbete visa exempel och koppla till vad jag vill få fram. Rubriker som ”Färgvalet förstärker uttrycket”. ”Kompositionen förstärker budskapet”… detta fungerar lika bra i slutet av arbetsområden, vid redovisning av elevarbeten.

Tidningsrubriker som Nya titlar

Jag har skurit ut rubriker från olika tidningar, laminerat och tagit med mig på konstutställningar. Eleverna har fått dra rubrik och leta upp valfritt konstverk som de på något sätt tycker är passande. Efter en viss tid är det samling igen.

Vi går sedan i grupp igenom utställningen och jag frågar om det är någon som valt ett verk i detta rum. Eleverna får berätta hur de tänkt att rubriken passar till verket. Vissa verk har fått många rubriker, då kommer olika tolkningar fram på ett naturligt sätt. Detta brukar bli riktigt trevliga konstrundor.

Vid presentationer av elevarbeten kan man göra likadant. Klassen lägger ut sina egna verk och tar en rubrik var. De får inte välja sitt eget verk utan behöver titta på allas.