Abstrakta språkliga skulpturer

Mina nior har denna termin fått gjuta i gips och därefter karvat, raspat och skurit ur former ur sitt gipsblock till abstrakta eller icke föreställande skulpturer. Dessa skulpturer skulle uttrycka minst två adjektiv och alla elever skulle beskriva form och uttryck av sina skulpturer i sina processböcker.

De fick en inledande övning i vårterminsslutet i åttan, att göra snabba skulpturer utifrån att dra två adjektivlappar ur en burk jag hade. De jobbade med enkla snabba blandmaterial som t.ex. piprensare och modellera under en lektion. De ville ha mer skulptur så vi fortsatte denna termin.

I år repeterade jag och demonstrerade vad man behöver tänka på när man gör en skulptur. Att den är intressant runt om, att formerna kommer fram i ljus och skuggspelet. Jag visade exempel på organiska och geometriska former. Vi försökte tillsammans beskriva två skulpturer med ord. Eleverna fick skissa fram bilder av olika ord i sin processbok.

Lek med material

En bok som satt många spår i mitt arbete är ”Lek med material” av Arne Trageton. Detta är en bok som varit grundläggande kurslitteratur för förskolan, men den gav mig mycket när jag gjorde mitt examensarbete om skisser i slöjdutbildningen. Här beskrivs så tydligt estetiken som en helhetskunskap och att det är vi som lärare som är ytterst viktiga i att stimulera eleverna att fördjupa sitt arbete, för att estetiska kvalitéer ska uppnås i deras produkter. I mycket tror jag att teorierna i denna bok skulle vara ypperlig att överföra på tonåringar och det var dessa tankar jag ville utveckla i niornas abstrakta skulpturer. Så här står det på s. 170 ”Det är bara genom att studera process och produkt hela tiden som pedagogen kan ingripa för att förbättra resultatet av processen och höja den estetiska kvaliteten.” (Piaget och Vygotskis teorier "smälter ihop".) Jag har alltså haft mitt eget språk-lyft! Jag ville se om jag kunde jobba med ordstöd och övningar för att eleverna skulle ha lättare att jobba skulpturalt.

img_1631

Mitt eget språklyft

De två veckorna när ca 100 elever lärde sig att gjuta gips var smått svettiga, men viktigt att jag inte gjuter åt dem, utan att de får gjuta själv och känna konsistens. Här var det mycket lånespråk t.ex. från hemkunskapen för att bygga broar mellan elevernas förkunskaper och till ny kunskap: Det ska bli som gräddfil. Ni ska inte röra om, som om det vore någon pannkakssmet, nej ner med tre fingrar och känn bort klumparna. Jag hänvisade till kemin. Ni behöver ta med en förpackning som kan expandera för när gipsen bränner utvidgar den sig, Det blir en kemisk reaktion och då blir gipsen varm. Ni blandar till en sten. Vad händer om vi häller sten i avloppsystemet? Tvätta händerna i rosa baljan inte under rinnande vatten.

Korta skrivövningar

Lektionerna därefter inledde jag med fem-minuters skrivövningar där de fick jämföra form och uttryck utifrån två bilder. Skyskrape-lektionen var lite kul för då hade några elever varit i Bangkok och sett Ole Sheerans byggnad från sitt hotellfönster. Det hade jag inte alls förutsett, utan jag var ute efter att eleverna skulle byta perspektiv på sina skulpturer. ”– om din gipsklump är en skyskrapa – hur skulle du fortsätta då?”

Under själva skulpterandet har de flesta sprungit in i klassrummet och huggit, bankat och borrat i sina block med iver och inte så mycket frågor medan gipsdammet lagt sig som en dimma i klassrummet och jag mest varit städtant och lagom till nästa veckas lektioner fått rummet att klarna.

Kreativa arbetsprocessen

I arbetet har jag diskuterat med klassen kring vilka tillvägagångssätt man kan ha när man skulpterar. Jag har sagt att den kreativa processen är olika för olika människor och att varje arbetsprojekt blir en unik process. Jag erfar att elever som inte har ett så utvecklat språk har svårare att arbeta fram sin skulptur. Några elever var strukturerade och föredrog att skissa utifrån de två ord de skulle uttrycka och hade skulpturen klar i skisser innan de grep sig an gipset. Några elever ville lära känna materialet och intuitivt känna sig fram. Eleverna har haft god användning av mina ordlistor i form av två stenciler med adjektiv som de letat i för att ibland se vad de karvat fram och därefter hittat en väg framåt i sitt arbete. Dessa har också varit ett stöd när de beskrivit sin skulptur i sin processbok. Här är några utdrag ur listorna:

Ord för att beskriva uttryck

pröd, Stilren, Storslagen, Stökig, Suggestiv, Tvinnad, Tät, Upplöst

Ord för att beskriva form

Rätblock, Diagonal, Balans, Asymmetri, Symmetri, Motställd, Riktning, Lutning, Statisk, Dynamisk, Yta

img_1635

Eleverna blev klara lagom till höstlovet och jag har inte hunnit utvärdera arbetet ännu. Men jag tycker att det har varit ett lärorikt arbetsområde både för mig och eleverna.

img_1634

Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla