Resonera och bedöma resonemang i bildämnet

Har ni någon gång ärvt en uppgift av er företrädare, som ni inte riktigt kan förlika er med? När jag kom till Björkhagens skola ville niorna tvunget göra rutuppförstoringar av idoler. Det var inte aktuellt att göra sig impopulär.

Varje år när utställningen hänger uppe, hör jag elever från lägre stadier som hänfört säger att de längtar tills de också får göra denna uppgift. Så jag har behållit uppgiften. Istället har jag försökt fördjupa uppgiften så att vi får ut mer av det centrala innehållet i bild i förhållande till den tid uppgiften tar.

Rutuppförstoring av idolbild

Nu kallar jag den för ”Makt och Prakt” och börjar med att prata lite om människans behov av idoler och förebilder. Utifrån detta får eleverna välja idol. Så de gör sin rutuppförstoring och fördjupar sig i blyertstekniken. Det tar tid särskild för den ovane tecknaren, men de flesta brukar lyckas över sin egen förväntan med rut-teknikens hjälp.

Digital layout

Därefter tar en digital uppgift vid. Att få fotografera sin idolbild, lägga på eventuella filter och leta upp ett citat eller hitta på en text som förstärker ett budskap som eleverna tycker sin idol eller förebild står för. Att hitta denna koppling blir en ingång till reflektion. Blir det en meme, en affirmationsbild eller kanske ett protestplakat? Vad kännetecknar dessa bildkategorier? De jobbar med att redigera fotografier så kvalitén blir bra. De komponerar en snygg layout av text och bild och texten ska vara läsbar på ofta en orolig bakgrund. Dessa layouter utgör elevutställningen. Den blir intressant att titta på.

meme av idolbild
affirmationsbild

Utveckla resonemang

Sista delen blir att eleverna får utveckla resonemang kring mediebilder och den påverkan de har på oss. Jag frågar eleverna om de ”skakat hand med Mike Tyson?”Känner du honom personligen?” ”Eller har du ”bara” umgåtts med mediebilden av honom?”

Eleverna får följande instruktioner:

Vi säger att vi lär känna våra idoler och förebilder via media. Vad betyder det? Varför behöver vi reflektera över vad detta innebär? Jo mediebilderna påverkar och formar hur vi är och hur vi vill vara och hur andra grupper och hur samhället vill att vi ska vara. I bildkursplanen står att vi ska undersöka bilder som handlar om makt, sexualitet, genus och identitet, hur de bilderna skapas och hur de tolkas.

Du ska därför nu utveckla resonemang kring din idol och idoler generellt. Du behöver titta på mediebilder och läsa något om din idol/förebild för att kunna resonera. Du får gärna säga var och hur du bygger dina ställningstagande. Beroende på vem du valt kan du behöva frångå och lägga till aspekter som är relevanta för dig.

De får frågor att utgå ifrån:

  • Varför valde du din idol/förebild?
  • Vad tycker du att din idol/förebild står för, för dig?
  • Vad får vi veta om din idol/förebild genom media?
  • Hur kan mediebilder påverka dig? Andra människor?
  • Vilka konsekvenser kan synligheten via media föra med sig?
  • Vilka konsekvenser har media utgjort för den du valt att teckna av?
  • Påverkar fansen idolen/förebilden?
  • Är det alltid positivt/negativt att vara känd via media?
  • Har människan behov av förebilder/idoler?

De får även startmeningar med konnektorer eller sambandsord för att åstadkomma bättre texter.

Bedömningskriterier får de enligt skolverkets material om bedömningsaspekter. Jag tittade också på hur några olika ämneslärare beskrivit resonemangsförmåga och försökte sammanställa min egen.

Bedömning

Du kan tolka bilder, i detta fall mediebilder av din idol, samt andra kända personer som vi lär känna genom media och du för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra idoler och företeelser i omvärlden.

Eleverna får också låna två exempel på välutvecklade resonemang som elever skrivit föregående år. Att läsa och bedöma 100 resonemangstexter är den stora stötestenen. Hur många gånger ska eleverna få möjlighet att redovisa förmågan? Om jag har 400 elever ska det ske varje termin, varje läsår?

Hållbart i längden?

I detta inlägg har jag beskrivit en utveckling av en traditionell uppgift i en bildämnestradition som varit teknikfokuserad. Idag har man skrivit in så mycket mer i det centrala innehållet och betygskriterierna, vilket ger oss bildlärare en orimlig arbetssituation. Vi inte har tid att bedöma resonemangsuppgifter med det stora elevantal vi har. Även om jag försöker få eleverna att skriva kortare texter än i andra ämnen. Eller försöker öva resonemangsförmågan muntligt.

Jag skulle vilja komma dit att jag och t.ex. SV/SO-lärare kan sambedöma en resonemangsuppgift tillsammans. Då skulle inte eleverna behöva skriva så mycket i alla ämnen. Kan resonemangsförmågan sambedömas utifrån många olika ämnen?


Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla