Formativt lärande och feedback i bildämnet.

I ett tidigare inlägg skrev jag om rutuppförstoringar av idolbilder. Förra valåret gjorde jag en förövning till denna uppgift och arbetade med att utveckla feedback i min undervisning.

Förstora bild av många smårutor

Jag gjorde utskrifter av alla riksdagspartiernas partiledare och delade upp dem i små pappersrutor närmre bestämt i så många rutor som jag hade elever i åk 9, ca 100 talet rutor. Jag skar också ner ritpapper i samma antal rutor samt kodade bilddelarna och ritpapperna så det skulle gå att pussla ihop dem igen. OBS detta är pyssligt och det går åt någon timme. Alla bilddelar blandades och jag talade inte om vad motivet/motiven var.

Första lektionen

Varje elev fick en bildruta och ett ritpapper. Alla elever började förstora sin ruta och blev man klar fick man fortsätta på tidigare klassers påbörjade rutor. Rutorna var gemensamma inte individuella. Rutorna blev inte klara, de var i olika stadier av sin skapelseprocess. Några trodde de kom lätt undan genom att ta en svart (kavaj) ruta och upptäckte att det krävs en del för att göra om blyertsstreck till blyertsyta. Olika erfarenheter gjordes på dessa provlappar.

Andra lektionen

Grupparbete i tre steg.
1. Pussla ihop rutorna i grupp.
2. Skriv minst 5 förbättringsmöjligheter på de 5 post-it lapparna ni fått.
3. Grupperna roterade flera gånger och fick arbeta ca 10 min på annan grupps feedback.

Vi pratade om att det fanns många olika sätt att teckna och kring hur man kan ge feedback för att andra ska förstå vad som ska göras.

Ex: Det stod: "rita noggrannare" men tillsammans fick eleverna komma fram till hur man gör detta konkret?

Ex: Det kunde stå: "Gör färdigt" – men hur vet man att det är färdigt?

Många bra diskussioner och samtal fördes i klassrummet. Syftet var att ha inhämtat grundkunskaper för att sen sätta igång med sin egen idol. Eleverna var mycket positiva till att arbeta på detta sätt och tyckte det var skönt att det inte var deras egen bit som de skulle stå till svars för. Flera elever stannade kvar på eftermiddagen för att pussla ihop en remix av partiledarna! De hade kul.

Gemensam rutuppförstoring av Annie Lööf
Gemensam rutuppförstoring av Jan Björklund

Gemensam feedback

Förra veckan skrev ämnesspanare Mia Smith om hur hon arbetade med feedback i grupp i sin undervisning. Det kan ni läsa om här. Feed forward på gruppnivå i språk

Mina elever fick också göra en sorts gemensam feedbackövning i sina idolporträtt, där jag provade ett för mig nytt arbetssätt. Jag fastnade för en mening från Dylan Williams bok som jag kommer ihåg som: "Att feedback ska generera tänkande. Att det ska vara mindre jobb för den som ger den, än det tar för eleverna att svara på". Varför ska vi lärare lägga ned tid på att skriva kommentarer som läses och kastas bort, utan att arbetas med. Jag tycker ofta är det bra att ge feedback halvvägs eller mot slutet av ett arbete.

Ibland låter jag eleverna ha kompiskritik med "two star and a wish" men denna gång fick eleverna gruppera sig och lägga ut sina bilder på bordet. Det krävs att jag som lärare förklarar tydligt vad uppgiften går ut på eftersom många vill inte visa upp något ofärdigt. Därefter fick de ut olika lappar med feedback som de lade ut på bilderna där de tyckte de passade. Jag kommer ihåg att flera elever "bara" var intresserade av sin egen feedback, det var ett motstånd att få dem motiverade att jobba tillsammans och dela med sig. Detta kan ha berott på lite olika saker. Det var klassen som haft andra lärare och mig endast i nian. När jag tittade tillbaka på den feedback jag skrev för ett par år sedan, så såg jag att jag behövde utveckla den. Det gjorde jag och årets version kan ni hitta här Länk till annan webbplats..

Ofta går vi lärare och upprepar oss i klassrummet när vi hjälper elever komma vidare med sitt arbete. Feedbacken är sådant jag går runt och säger i klassrummet. Jag har helt enkelt börjat med att skriva ned det. Tänk vad mycket det finns att slipa på!

Hur jobbar ni med feedback?

Skulle vi kunna arbeta gemensamt med att dela med oss av feedback på bildlärarforumen?


Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla