Öva att bearbeta inspirationsmaterial med Found Poetry

Kärt barn har många namn säger man och två av mina ämnesspanarkollegor har också skrivit inlägg om Found Poetry, Black-out Poetry eller Cut up Poetry. Jag väljer att dela mina erfarenheter med er av detta fenomen, men utifrån mitt perspektiv som bildlärare.

Publicerad Av

I sann återbruksanda så har det uppstått rörelser som återbrukar böcker på olika sätt. Varför slänga böcker när böcker kan användas som ett material. Hur återbrukar man en bok? Det finns de som gör nya anteckningsböcker, gör en ny bok av en gammal bok och gör skulpturer av böcker som material. Sökordet "altered books" kan ge en del inspiration. Återbrukat böcker som material har jag gjort tidigare med de böcker som skolbiblioteket gallrat ut, men nu ska det handla om annat!

Att kombinera text och bild till olika estetiska uttryck, det är kanske en av de allra vanligaste bildprodukterna att arbeta med i bildämnet. Mina svensklärarkollegor i åk 6 kom och frågade om de inte kunde måla vårbilder på bilden som de sedan kunde utveckla till dikter. Detta till vårt traditionella vårfirande på skolgården den siste april. Då läser varje årskurs upp några dikter - från åk 1-9.

Jag gjorde därför Found Poetry förra läsåret med eleverna i åk 6. Vi gör om det just nu, eftersom det fungerade så bra.

Koppla ihop ord och bild

Min betoning ligger på att öva elevernas förmåga att visualisera. Att för sitt inre se och föreställa sig en bild. Det är inte alla som enkelt gör kopplingar mellan det de läser och därefter får upp bilder i huvudet. Detta gick jag igenom med eleverna genom att vi tittar på exempel på olika tillvägagångssätt. Utmaningen i uppgiften ligger för mig i att lära ut HUR en kan utveckla idéer, HUR en kan vara kreativ. I bildämnets kunskapskrav står att eleven ska kunna föra resonemang om innehåll... i bilder och göra kopplingar till egna erfarenheter... I bildämnets kunskapskrav står också att eleverna på E-nivå ska kunna utveckla idéer genom att bearbeta inspirationsmaterial...

Vad betyder det egentligen att bearbeta inspirationsmaterial?

Det som jag tycker nådde fram till eleverna var när jag beskriver många HUR kan en göra?

  • En kan klippa ut ord en gillar och pussla ihop till en dikt
  • En kan ta få ord
  • En kan korta av ord till den ändelse en vill ha
  • En kan lägga till egna ord.
  • En kan välja det tecknings/målningsmaterial en tycker passar sin text.
  • En kan välja ett ritpapper och måla och skriva texten bredvid.

Dessutom har jag sagt att det finns inget rätt eller fel i HUR en inspireras. Jag säger också att för några elever är text ett motstånd. Hur kommer de in i texten, orden, det skrivna? Det krävs en ansträngning. Många försök. Skapa är ett verb - något en gör. Varje elev behöver hitta ett fungerande sätt för dem. Hela lektionerna uppmuntrar jag eleverna att pröva sätt att använda boksidan kreativt. Idéer är som lödder, du måste sätta till dina erfarenheter, tankar, sånt du sett och då blir det bara mer och mer idéer ju mer du gnuggar fram dem.

Jag får frågor som: Hur lång ska dikten vara? Får jag lägga till egna ord? Jag har ingen fantasi? Frågor som handlar om rätt och fel eller begränsningar av uppgiften. Hur ska jag tolka dessa frågor? Är eleverna inte kreativa i andra klassrum? Människor vill göra rätt om de kan? Hur ser det ut i andra klassrum?

Jag upprepar syftet med uppgiften; att bearbeta inspiration. Vad betyder det? Jag går runt och uppmuntrar att öva förmågan till ett undersökande arbetssätt. Ni ska leka med orden. Jag visar hur ordet "bisysslor" kan bli en bild om de första bina som visar sig på våren. Att ta ord från ett sammanhang och stoppa in i ett annat. Eleverna ska göra egna val och föra sitt arbete framåt. Det är där jag vill ha dem – att de kan tänka själva, att de kan utvärdera sina undersökningar. Att de provar sig fram, pröva och ompröva systematiskt som det står i kunskapskravet för A i åk 9

Jag förväntar mig att eleverna har något att komma med och jag blir överraskad av deras skicklighet, tankar och humor. Oavsett erfarenhet att skapa i bild, form och komposition har de här eleverna alla bearbetat sin inspirationssboksida och lyckats koppla ihop ett tydligt budskap i bild med en mer eller mindre genomarbetad bild.

Dikter till vårens ankomst

Solen skrämmer upp termometern.

Solen skrämmer upp termometern - En vårdikt

Ringklockan hade gjort det flera gånger förut,
Låtit bestämd

Ringklockan hade gjort det flera gånger förut. Låta bestämd.

Närmare vänner, närmare, vänner, närmare.

Närmare vänner, närmare, vänner, närmare

Blommig fiskmat? Är du säker? Jävligt förbannat säker.

Blommig fiskmat? Är du säker, jävligt förbannat säker!

Nu jäklar ska de få se, därpå vaknade grävmaskinen
och gick bärsärkagång ute i trädgården.

Nu jäklar ska de få se, därpå vaknade grävmaskinen som gick bärsärkagång ute i trädgården.

Vad är det för vits att berätta om något roligt
när man kan agera mer spännande i livet.
Sparka av sig tofflorna och göra något.

Vad är det för vits att berätta om något roligt när man kan agera mer spännande i livet, sparka av tofflorna och gör något.

Austin Kleon - en författare som tecknar.

Han är intressant för oss bildlärare eftersom han undersökt idéutveckling grundligt. Han har skrivit ett par böcker som är väl värda att läsa och många bildlärare med mig lär ut "Steal like an artist"  - hur man stjäl som en konstnär. Hur är man kreativ och vad får man göra, hur uppnår man verkshöjd, när är det plagiat, när är det en studie av ett verk, när har vi inspirerats till något nytt? Till Austin Kleons hemsida Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats.

Läs mer om Found Poetry

För intressanta jämförelser av våra olika ämnesingångar, läs gärna mina ämnesspanarkollegor inlägg: Annika Sjödahl om Cut-Up poesi samt Mia Smith om Blackout Poetry


Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla