Digitalt skapande med mobilkamera och appar

I det här inlägget beskriver jag ett arbetsområde där eleverna skulle berätta genom att skapa digitala bilder med sina egna mobilkameror. Jag undersökte hur många åk 8 som hade mobilkamera och det gick ihop sig så att ca 4 elever av 107 lånade bildämnets digitala kompaktkameror!

Publicerad Av

Digitalt skapande i motvind

En av bildämnets fyra förmågor är att skapa bilder digitalt och för varje år så blir det lättare att göra detta genom teknikutvecklingen. Tack för det, verkligen... De tekniska förutsättningarna runt om på skolor ser väldigt olika ut. För egen del har jag fått bygga upp digital bild på alla skolor jag kommit till, ofta med liten förståelse från skolledning.

Digitalt skapande är sedan länge inskrivet i bildämnet och om jag förstått det rätt behövde ingen ytterligare justering göras i bildämnets kursplan i och med digitaliseringsrapporten. Det ansågs redan vara bra uttryckt i bildämnets kursplan. Men bildämnet utvärderades för något år sedan och då blev det tydligt att vi bildlärare har varit dåliga på att implementera digitalt skapande ute på skolorna. Många med mig vet hur vi får kämpa och trolla med knäna ute på skolorna för att kunna öva eleverna i att skapa digitalt. På bildinstitutionen på min nuvarande arbetsplats fanns enbart två enkla kompaktkameror och två datorer när jag startade. Det gäller att skapa en struktur för det digitala och utveckla denna varje år för att kunna bygga upp undervisningen så att den uppfyller kursplanen i bild.

Med enkla medel

Jag tror att mobilkameran snart kommer vara det vanligaste undervisningsverktyget. Det är klart att eleverna ska kunna hantera alla möjligheter som de har i fickan. Som alltid är bilduppgiften sammansatt av många olika centrala innehåll och det blir tydligt för eleverna och oss om vi bryter ner uppgiften i olika moment. Eleverna behöver lära känna uttrycksformen de ska använda, i det här fallet bildreportaget. De behöver analysera denna form av berättande. De behöver lära sig hantera kameran, tekniken för att kunna berätta effektivt. Kan de inte ställa in ljus så blir det svårt att få tydliga bilder av det de vill berätta om.

Bildreportage

Åk 8 hade fortfarande PRAO-period och de fick i uppgift att fotografera och sammanställa ett yrkesreportage eller ett arbetsplatsreportage i form av ett enkelt bildcollage. Det var egentligen när eleverna kom tillbaka och skulle redovisa sina reportage som det blev tydligt och en väldigt bra diskussion kring om det var ett yrke de berättat om eller om det var en arbetsplats de beskrivit. Vilket intresserade dem mest, att i framtiden arbeta på en viss arbetsplats eller med ett visst yrke? Riktigt intressant diskussion blev det, vilket jag inte förutsett innan de gav sig ut.

Hur kommunicerar ett bildreportage?

Det första var att vi gemensamt tittade på några bildreportage från föregående års årets bild tävling (Red: Länkens målsida finns inte längre). Vi gick igenom vad ett bildreportage är, att berätta en historia i bildform.

Reportage var ett nytt begrepp. Vad är en dokumentärbild och en arrangerad bild? En objektiv- eller subjektiv bild? Vilken funktion har bilderna i berättelsen? Ett reportage kan berätta med olika typer av bilder som etableringsbild, miljöbild, händelsebild – vilka av dessa kunde eleverna känna igen i ”årets bild”- reportagen?

Skyldigheter/Rättigheter - Etiska hänsynstaganden

Därefter gick vi igenom vilka rättigheter och skyldigheter när det gäller fotografering som gäller på arbetsplatser, fotograferingstillstånd, etiska hänsynstaganden m.m. Eleverna fick öva att fråga om lov.

Streetfotopromenad

Bildexempel på streetfoto med en ovanlig bil

Vi ägnade en lektion åt en streetfotopromenad, åt själva fotograferingshantverket, att en måste dansa runt motiven, gå närmre, stå på stol, gå ner på knä samt hålla mobilkameran stabilt, andas ut, händerna stöds av kroppen och så vidare. Att en måste hålla ögonen öppna och leta motiv som om det var i en främmande värld vi besöker för första gången. Att gå ut en timme tillsammans i grupp med olika fotouppdrag var något nytt för eleverna. Vi tittade på olika sorters digitala kameror och pratade om vad en kan tänka på för att få bra bilder. Vad kan en ställa in på mobilen? Vitbalans, elljus/dagsljus? Upplösning/pixlar? Det var inte många som undersökt sin egen mobilkamera.

Planera sitt reportage i förväg

Innan eleverna gav sig ut på PRAO fick de planera sitt reportage i förväg på ett formulär och hjälpas åt fantisera och ”brainstorma” vilka bilder de kunde fotografera på sina olika arbetsplatser dels för att vara mer förberedda och för att kunna förklara uppgiften ute på sina arbetsplatser. De elever som skulle ut på skola/förskola fick också förslag från klassen hur de kunde fotografera och berätta utan att avslöja barnens identitet. Några elever kom även att göra alternativa reportage på grund av att de inte fick fotografera alls på PRAON.

Öva förmågan att presentera digitala bilder

Jag letade i förväg upp några enkla collage-appar för respektive Android och iPhone samt några online-varianter som jag rekommenderade till eleverna för efterbearbetningen. Eleverna fyllde på med flera appar på whiteboarden. De flesta mailade in sina färdiga resultat till mig. Sedan redovisade vi dels genom visning på projektor i klassrummet och genom kamratfeedback i smågrupper genom att diskutera A4-färgutskrifter.

Datorkunskap och att skapa digitala bilder är tätt sammanlänkade

Några elever tyckte det var häpnadsväckande att de kunde göra en bilduppgift så enkelt som att få klippa ihop ett collage i Instacollage! Kan bildämnet vara så lätt! Många hämtade in grundläggande datorkunskaper på så många olika plan. Jag upplevde att när jag inte låste eleverna vid en viss programvara, både visade och ökade många elever sitt digitala kunnande. De blev mer säkra att hantera sin egen mobil och kände självständighet i att arbeta digitalt. Eleverna lärde sig att söka efter en för dem bra programvara, utvärdera och välja programvara, de samarbetade verkligen tillsammans i klasserna. Det blev många bra diskussioner om funktioner i apparna. I vilken upplösning eller kvalitet ville fröken få bilderna i, varför blev bilderna pixliga på A4 men inte på mobilen?

Mobilen allt viktigare som undervisningsredskap i bildämnet

Det känns numera grundläggande att eleverna ska kunna hantera sin mobil som ett arbetsredskap i skolan. Att skapa bilder digitalt med mobilen kan vara en grundläggande sak att utveckla i bildämnet. De flesta elever kommer att äga en telefon i sitt liv och med den kommer hela multimedia-paketet.


Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla